הודעות משרד הבריאות- החזרה יזומה/הורדה מהמדפים ( RECALL )


בהתאם לסעיף 164 (ב) (2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015, עוסק במזון כגון יצרן, יבואן או משווק אשר במסגרת אחריותו למוצר מזון צריך לבצע החזרה יזומה/הורדה מהמדפים ( RECALL ), ידווח מיידית לשירות המזון בלשכת הבריאות המחוזית בתחומה נמצא עסק המזון.

להלן קישורית לדרכי ההתקשרות עם שירות המזון במחוזות השונים:http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/Pages/FoodComplaints_HealthBureaus.aspx

עסק המזון יוודא גם טלפונית כי הדיווח הגיע לשירות המזון.

הדיווח ייעשה באמצעות 2 טפסים:

טופס לדיווח ראשוני במקרה של החזרה יזומה ( Withdrawal )/ קריאה להחזרת מוצר מזון ( Recall )

טופס לבקשה לדיווחי המשך- החזרה יזומה ( Withdrawal )/ קריאה להחזרת מוצר מזון  ( Recall )

טפסים אלה ניתן למצא גם תחת קטגוריה "טפסים" באתר בקישור: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/food_forms.aspx