קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי - חיים גולמי ​(מצונן או קפוא)- עדכון


עודכנו הקווים המנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי - חיים גולמי ​(מצונן או קפוא), אשר הוכנו במשותף עם משרד החקלאות.

הקווים המנחים פורסמו באתר משרד החקלאות ומעתה ניתן לאתרם גם באתר משרד הבריאות.

​לצפייה: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_26022012.pdf