ביקורת ציבורית לגליון תיקון מספר 1 לת"י 1003-1-2 שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים


ביקורת ציבורית לגליון תיקון מספר 1 לת"י 1003-1-2 שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים- טיוטה
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/4/18 אך ורק על גבי טופס ההערות