הערכות למעבר לשער עולמי ושנויים בטופס שחרור מזון


הערכות למעבר לשער עולמי ושנויים בטופס שחרור מזון:

בתאריך 14.1.2018 מבצע המכס עדכון ושדרוג מערכות למערכת המכס החדשה-שער עולמי.

שירות המזון הארצי נערך להפעלת מערכות שחרור מזון בהתאמה לדרישות שער עולמי.

להלן קישור להודעת משרד הבריאות ופירוט שינויים עיקריים בתהליך הגשת בקשה מקוונת לשחרור מזון.