ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לתקני שימורי הדגים ת"י 291


ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לתקני שימורי הדגים ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3:

1) ת"י 291 חלק 1: שימורי דגים: כללי: טיוטה, טופס.

2) ת"י 291 חלק 2: שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו: טיוטה, טופס.

3) ת"י 291 חלק 3: שימורי דגים: שימורי סרדינים: טיוטה, טופס.

הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2017 אך ורק על גבי הטפסים המצורפים.