פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262

פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262

פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262 :

ת"י 262 – מוצרי פסטה (2003);

במקומו יבוא:

ת"י 262 –פסטה (2015);            

להלן קישור לטיוטת התקן כפי שהועברה לממונה על התקינה.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-1.10.17.