רויזיה לת"י 52 חלק 0.0: מיצי פירות ותרכיזיהם

רויזיה לת"י 52 חלק 0.0: מיצי פירות ותרכיזיהם

רויזיה לת"י 52 חלק 0.0: מיצי פירות ותרכיזיהם:

ניתן לצפות בהצעת הרוויזיה באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, להלן  קישור להצעת תקן .

התייחסות יש להעביר אלינו עד לתאריך ה-10/10/2017 אך ורק על גבי הטופס המצורף.