יום עיון - עדכונים והוראות להחזקת חומרים מסוכנים - 31.10.2017

בתאריך ה- 31.10 יתקיים יום עיון דרומי בנושא עדכונים והוראות להחזקת חומרים מסוכנים במרחב דרום של התאחדות התעשיינים - רח' הגורן 6, פארק תעשיות עומר

להלן סדר יום:

9-9:15 - דברי פתיחה

9:15 – 10:30- הצגת מדיניות מחוז דרום לפיקוח על תעשייה מחזיקת חומ"ס – מר ברוך וובר, מנהל מחוז דרום המשרד להגנת הסביבה

10:30 – 10:45 – הפסקה

10:45-11:30 – היבטים משפטיים לאחזקת חומרים מסוכנים – עו"ד אמיר פיש, עמית פולק מטלון ושות', יועץ משפטי להתאחדות התעשיינים

11:30-12:15 – כיצד להחזיק חומ"ס באופן בטוח? יועץ מקצועי

12:15 – 13:00 – שאלות ותשובות