קורס: סמנכ"לי כספים בתעשייה 27.12.17 -07.03.18

קורס: סמנכ"לי כספים בתעשייה 27.12.17 -07.03.18

10 מפגשים בימי רביעי 27.12.17-07.03.18

קורס: סמנכ"לי כספים בתעשייה 27.12.17 -07.03.18