יום עיון: מערכת שער עולמי וגורם כלכלי מאושר -14.11.17

יום שלישי 14.11.17 בין השעות 08:30-13:00 מרכז כנסים נמל אשדוד

"שער עולמי" – מערכת שמהווה בסיס למערך סחר החוץ של מדינת ישראל תוך פישוט הליכי הסחר, והתאמתם לסטנדרטים הגלובליים הצפויים. המערכת פועלת בסביבה טכנולוגית מהמתקדמות בעולם, תוך מעבר להליכי עבודה נטולי נייר, שיתוף ידע והתממשקות מול כל משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים לשרשרת הסחר. המערכת צפויה לעלות במהלך ינואר 2018 ותחייב את כל העוסקים בסחר חוץ. 

"גורם כלכלי מאושר" (AEO) - תכנית וולונטרית לפישוט והקלה על תהליכי הסחר הבין-לאומיים ולאבטחת שרשרת הסחר, אומצה ומנוהלת בישראל על ידי מינהל המכס. מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי (WCO) ובבסיסה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבין-לאומית ועקרון השותפות מרצון. חברות אשר יוגדרו כגורם כלכלי מאושר, יזכו להקלות בסחר החוץ, בישראל ובמדינות עמן תחתום ישראל על הסכמי הכרה הדדית. 

יום העיון יתקיים ביום שלישי, 14.11.17, בין השעות 8:30-12:00, מרכז כנסים, בנמל אשדוד

להרשמה לחץ כאן 

לפרטים נוספים לחץ כאן