קורס דירקטורים מתקדם לבכירים בתעשייה מחזור 9 - 27.11.17-12.2.18

קורס דירקטורים מתקדם לבכירים בתעשייה מחזור 9 - 27.11.17-12.2.18

ימי שני 12 מפגשים 27.11.17-12.02.18 15:30-19:30

חברות בדירקטוריון של חברה תעשייתית נושאת עמה אתגרים ייחודיים
ואחריות רבה. דירקטור בתעשייה נדרש להיות בעל ידע ייחודי ומקצועי,
מיומנות גבוהה, ולהפעיל שיקול דעת רב בכל פעולה או החלטה.
מטרות הקורס
- הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים לתעשייה
- הענקת כלים יישומיים להתמודדות עם סוגיות ונושאים מעולמו של הדירקטור
- פיתוח יכולות ומיומנויות ניהול מתקדמות
- הכרת הדרישות הרגולטוריות החדשות והתעדכנות במגמות המתפתחות
לפרטים נוספים והרשמה לחץ כאן