הכנס הבינלאומי השני לטכנולוגיות מתקדמות 19.10.17

חברי האיגוד זכאים למחירי הרשמה מוזלים באתר

הכנס הבינלאומי השני לטכנולוגיות מתקדמות - 19.10.17

חברי האיגוד זכאים למחירי הרשמה מוזלים באתר