icon
פורום שיווק לתעשייה בצפון

פורום שיווק המיועד למנהלים/ות התעשייה בצפון. מיזם צפוני בשת"פ התאחדות התעשיינים בצפון שמטרתו להפגיש את קהילת בכירי השיווק של התעשייה לדיון מעמיק וחדשני, העשרה וסיעור מוחות בנושאי שיווק רלוונטיים לתעשייה ולאתגרים העומדים בפניהם בפעילותם בארץ ובחו"ל.
מפגשי הפורום יתמקדו בתחומים, שאלות ואתגרים משותפים, פאנלים, הרצאות, סדנאות והרבה נטוורקינג. כמו כן המפגשים המתוכננים יועברו ע"י  מומחי השיווק שחיים, נושמים ומדברים שיווק לתעשייה.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

ג'ולי פרליץ

שם: ג'ולי פרליץ

תפקיד:

רכזת שיווק ואירועים

טלפון: 04-8524202
053-8254313