זירת סחר עודפי חומרי גלם - פיילוט

* כוכבית הינה שדה חובה

שם המוצר
מספר קטלוג כימי, מספר או"ם
כמות
יחידות
תאור פרטי מוצר: Amount (kg), Packaging, Product manufacturer name and SN
תאריך תפוגה
תאריך ייצור
Concentration, grade, etc
איש קשר, טלפון (חסוי)
דוא"ל (חסוי)

בשנים האחרונות אנו ערים למגמה הולכת וגוברת במפעלים לחיפוש אחר פתרונות לפחת ועודפים, על מנת להימנע מהטמנה והשמדה ולייעל ניצול משאבים. לפיכך, אנו באיגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, פועלים לקדם הקמת "זירת סחר" בחומרים עודפים של התעשייה בכלל ותעשיית הכימיה בפרט.

שלב פיילוט: לצורך ביסוס הזירה ובדיקת התועלות לחברות, התאחדות התעשיינים תקיים שלב מקדמי בו הזנת הנתונים תיעשה דרך אתר ההתאחדות.

הפרסום בזירה הינו  ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים ופרסום המוצרים ייעשה אחת לחודש בטבלה מסכמת, אשר תכלול את כלל המוצרים המוצעים למכירה מכלל המפרסמים. והכל כך שפרטי החברות המפרסמות יישארו חסויים בעת הפרסום ואף בעת המכירה (המכירה תהיה באמצעות מפעילים כמפורט להלן).

תפעול המאגר וניהול המכירה בין מחזיקי החומר לרוכשים פוטנציאלים, ייעשה באמצעות שחר דוידוביץ ויואב לוכסמבורג ("המפעילים"), אשר יפעלו על מנת לתווך בקיום עסקאות למכירה ורכישת עודפי הייצור, וזאת בתמורה לעמלת תיווך שתיקבע בין המפעילים למפרסם בעת המכירה.  

התחייבות המפעילים כלפי ההתאחדות והחברות המפרסמות מוצרים בזירה ו/או הרוכשות באמצעותה, כי ישמרו את המידע המתקבל מהחברות המפרסמות מוצרים למכירה בסודיות ולא יעבירו מידע זה לאף גורם שהוא, ולא יעשו בו כל שימוש אלא לצורך פרסום אנונימי בטבלה וניהול עסקת המכירה, וכן התחייבותם לשמור בסודיות את זהות המוכרים ו/או הרוכשים, לרבות  כלפי הרוכש ו/או המוכר.

יודגש כי פעילות המסחר בחומרים תיעשה תוך הקפדה על דרישות החוק, בין השאר בהקשר של אחזקת היתרי רעלים. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במיזם זה, להעביר את המידע לאנשי הרכש בחברותיכם, ולמלא הטבלה המצורפת בפרטים הידועים לכם.

נבקש להדגיש כי הפלטפורמה המוצעת על ידנו הינה וולונטרית לחלוטין, במטרה לקדם פתרונות נאותים לפחת התעשייתי, אולם אין להתאחדות התעשיינים כל התחייבות  לגבי טיב השרות, המידע הנאסף בה והשימוש בו.

כמו כן, האחריות היא על החברות המפרסמות לוודא כי אין במידע המועבר, ככל שיפורסם באופן אנונימי, מידע מסחרי רגיש, אשר פרסומו עלול להיות אסור בהתאם לכל דין.


לשאלות נוספות ניתן לפנות אל:

רותם גולן, ראש תחום ניהול סיכונים, התאחדות התעשיינים: merava@industry.org.il

שחר דבידוביץ':  shachar.davidovich@gmail.com

יואב לוכסמבורג: yoav@luxembourg-bio.com


לעיונכם: כתב ההתחייבות לשמירת סודיות

* - חובה