איגוד הכימיה הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה נושא באחריות לטיפול כולל בנושאי איכות הסביבה עבור כל ענפי התעשייה בהתאחדות התעשיינים

קרא עוד

אוויר

למידע על התחממות גלובלית והסדרת פליטות לאוויר בתעשייה


קרא עוד

חומרים מסוכנים

למידע על אחזקת חומרים מסוכנים וטיפול בפסולת מסוכנת


קרא עוד

שפכים

למידע על הסדרה וטיפול בשפכים תעשייתיים


קרא עוד

ניהול סביבתי

למידע על פעילויות נוספות לשיפור מערכות המידע והניהול הסביבתי


קרא עוד

מיחזור ופסולת

למידע יישומי לגבי חקיקה, חובות ופתרונות מיחזור וטיפול בפסולת


קרא עוד

מפל"ס (PRTR)

למידע על מנגנון דיווח ופרסום מידע, בדבר הפליטות והעברות של מזהמים ופסולת לסביבה, לטובת חוק הגנת הסביבה (חובות דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה), התשע"ב–2012


קרא עוד
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share