איגוד הכימיה הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה נושא באחריות לטיפול כולל בנושאי איכות הסביבה עבור כל ענפי התעשייה בהתאחדות התעשיינים

קרא עוד

אוויר

למידע על התחממות גלובלית והסדרת פליטות לאוויר בתעשייה


קרא עוד

חומרים מסוכנים

למידע על אחזקת חומרים מסוכנים וטיפול בפסולת מסוכנת


קרא עוד

שפכים

למידע על הסדרה וטיפול בשפכים תעשייתיים


קרא עוד

ניהול סביבתי

למידע על פעילויות נוספות לשיפור מערכות המידע והניהול הסביבתי


קרא עוד

מיחזור ופסולת

למידע יישומי לגבי חקיקה, חובות ופתרונות מיחזור וטיפול בפסולת


קרא עוד

מפל"ס (PRTR)

למידע על מנגנון דיווח ופרסום מידע, בדבר הפליטות והעברות של מזהמים ופסולת לסביבה, לטובת חוק הגנת הסביבה (חובות דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה), התשע"ב–2012


קרא עוד
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share