מחשבון ארנונה

רשות מקומית
שטח תעשייה (במ"ר)
מחשבון
תעריף ממוצע לארנונה
(בש"ח למ"ר לשנה)
גודל שטח (במ"ר)
חיוב ארנונה שנתי (ש"ח)
123

תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מתעדכנים מידי שנה בהתאם לנוסחת הצמדה הקבועה בחוק ההסדרים: שיעור של 80% מהתייקרות מדד משולב, הלוקח בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% מהתייקרות השכר הציבורי, הידועים ב- 20/10 בכל שנה.
 
תעריפי הארנונה לשנת 2013 חושבו על בסיס צווי ארנונה העדכניים לשנת 2012/3, בשקלול אישורי ההעלאות החריגות לשנת 2012, ובשקלול עליית תעריף הארנונה בשיעור של כ-2.3% בשנת 2013.
 
המחשבון איננו מספק חישובים מדויקים של ההוצאות,אלא מיועד להוות אינדיקציה להשוואת גובה הארנונה בין רשויות שונות, על בסיס שטחים מוגדרים בטבלה. לפיכך, מומלץ לבחור בשטח הקרוב בגודלו לשטח הרלבנטי למפעלך. התוצאה צפויה להיות מדויקת בקירוב.
 
התאחדות התעשיינים איננה מתחייבת כי התעריפים הינם המעודכנים ביותר, היות וידוע כי חלק מן הרשויות הגישו בקשות חריגות להעלאה בארנונה או לשינוי הצווים לשנת 2013, בקשות שעדיין נידונות במשרד הפנים וטרם התקבלה החלטה לגביהן.


לסיוע פרטני ולבדיקה אישית של התעריפים, החיובים והסיווגים בשומת הארנונה בנושא זה, ניתן לפנות אל :
אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, טלפון: 03-5198807; דוא"ל: oren@industry.org.il
אביב חצבני, כלכלן המחלקה לכלכלת עסקים. טלפון: 03-5198807; דוא"ל: avivh@industry.org.il

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share