+ Responsible Care


מהי תכנית ה - Responsible Care ?


תכנית Responsible Care היא תכנית הדגל הוולונטרית של התעשייה הכימית בעולם בתחומי איכות הסביבה, בטיחות וגהות, כאשר נדבכיה העיקריים הם המחויבות לשיפור מתמיד ופתיחות כלפי מחזיקי עניין.

Responsible Care הינה תכנית גלובלית ומטרתה שיפור ביצועים של חברות הכימיה בעולם. בתוכנית פועלות כ- 60 מדינות, ומעל ל- 1,100 חברות בעולם חתומות על אמנת Responsible Care, וביניהן חברות הכימיה הגדולות והוותיקות בעולם.

מהן התועלות לתעשייה הכימית ולסביבה? 

*שימוש בלוגו של Responsible Care (לוגו מוגן ורשום), הנחשב בעולם כבעל ערך מסחרי ותדמיתי

*מסגרת לפעילות בין מפעלית שמטרתה לקדם התייעלות בתחומי הבטיחות, גהות, איכות סביבה וביטחון תוך למידה מהנעשה במפעלים אחרים

*תמיכה בקיימות

*גלובליזציה של התעשייה הכימית בישראל

*תרומה לסביבה נקייה יותר – ברמה גלובלית

מהן חובות החברים בתוכנית?

*דיווח שנתי של מדדים קבועים במסגרת הדיווחים הקיימים על פי חוק (PRTR), באמצעות טופס דיווח פשוט. במפעל בעל תקן ISO 14001, מדדים אלו כבר נאספים ומדווחים.

*חתימה על האמנה הבינלאומית של ,Responsible Care המסמלת את כוונות המפעל להשתפר בתחומי הקיימות, בטיחות, הגנה על הסביבה, שקיפות וקשר עם הקהילה.

*השתתפות בשלושה מפגשים שנתיים של פורום חברי Responsible Care וכוללים סיור במפעלים וימי עיון.

(מאחר ומדובר בתכנית וולנטרית, לא נערכים מבדקים חיצוניים במסגרת החברות בתכנית)

-מפעלים בעלי זיקה ישירה לחומרים כימיים מוזמנים לפנות אלינו בבקשה להצטרף לתוכנית.
ההשתתפות בתכנית היא ללא תשלום ! לפרטים נוספים ניתן לפנות לnמרכזת התוכנית, גב' טל קוטינסקי
במייל - talgk@industry.org.il או בטלפון - 03-5198724

פרטי תכנית Responsible Care  פרטי תכנית Responsible Care
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share