ענף הכימיה - כרטיס ביקור

כימיקלים מרכיבים היום כל מוצר כמעט שאנו צורכים – ממוצרים מורכבים לתעשיות האנרגיה, האלקטרוניקה ומדעי החיים, ועד למוצרי מזון וצריכה בסיסיים לקיומנו.

התעשייה הכימית הישראלית החלה את פעילותה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. בשנותיה הראשונות של המדינה תמכו ממשלות ישראל בתעשייה הכימית, ומפעליה הגדולים היו בבעלות ממשלתית.

בשנים אלה עודדה את המדיניות הממשלתית את התעשייה הכימית וסייעה במיצובה כתעשייה איתנה בעלת חוסן כלכלי. התעשייה הכימית שגשגה בארץ גם הודות לכוח האדם האיכותי שהועסק בה - תוצר של שנות חינוך למדעים רבות בבתי הספר, רמה אקדמית גבוהה מאוד, העסקת עולים חדשים  -מומחים בתחומי הכימיה, שהגיעו בין השאר, ממדינות מזרח אירופה, וכן, דרגי ניהול ששילבו ידע מתחום הטכנולוגיה והמדעים בכל דרגי המפעלים.

החל משנות ה-70 החלו ממשלות ישראל לעודד ענפים נוספים בתעשייה ועם הזמן החלה למכור את אחזקותיה במפעלי הכימיה, ואלה עברו לידיים פרטיות.

בשנים אלה ניתן לראות קפיצה מרשימה בביצועי החברות שהביאו לשגשוגן. לקפיצה זו אחראיים גם השינויים בצריכה העולמית, הניהול הנבון של התעשיות המקומיות והראייה הגלובלית.

25% מהתל"ג

בשש השנים האחרונות גדלה תרומת תעשיית הכימיה למשק ותוצרה מהווה היום כ-25% מהתל"ג. בשנים האחרונות חל גידול מרשים במכירות, ביצוא, ברווחים, בערך החברות בבורסה, ובתרומה לתוצר הלאומי ולתעסוקה במשק הישראלי.

תעשיית הכימיה הינה רב גונית החולשת על תחומים רבים, בין השאר: בתי זיקוק והתעשיות הפטרוכימית הנלוות; תעשיית דשנים וכימיקלים המבוססת על מינרלים המצויים בישראל; וכימיקלים להגנת הצומח והפרמצבטיקה, בעיקר תרופות לבני אדם.

נכון להיום, התעשייה הכימית היא אחת מעמודי התווך של התעשייה בישראל. מכירות ענף הכימיה בשנת 2008 הסתכמו ביותר מ-26.7 מיליארד דולר (כולל דלקים), והיצוא מהווה כ-60% מהפדיון (מעל 16 מיליארד דולר).

במפעלי הכימיה, שחלקם הגדול ממוקם בפריפריה – בנגב בעיקר, מועסקים כ- 33,300 עובדים ישירים בעלי מגוון הכשרות (אקדמיות, טכנולוגיות וכו'). התעשייה מצטיינת ביחסה לעובדיה וברמת השכר הגבוהה בכ-52% מהשכר הממוצע בתעשייה, ויותר מכפולה מהשכר הממוצע במשק .

התעשייה הכימית היא תעשייה עתירת השקעות, עתירת שטחי קרקע, צרכנית לוגיסטיקה גדולה, וכן צרכנית של אנרגיה ומים. זוהי תעשיה מתקדמת ומשוכללת המציבה את ישראל בשורה הראשונה של חדשנות עם המדינות המתקדמות בעולם. מגוון מוצריה המתוחכמים של תעשיית הכימיה מגיע כמעט לכל מדינה על הגלובוס ומקנה לה מקום של כבוד.

עם הפנים לצמיחה

למרות נתונים אלה חשופה התעשייה הכימית למגבלות ולקשיים שמקשים על המשך גידולה בישראל. עיקר הקשיים הם בתחום ההשקעות, החדשנות הטכנולוגית והשמירה על הסביבה. כדי לאפשר את המשך צמיחתה חייבת התעשייה הכימית לבצע השקעות גדולות בנושאי תשתית ואיכות סביבה ולקלוט טכנולוגיות חדשניות. אלה הן השקעות כבדות שההחזר עליהן ארוך טווח, יותר מהמקובל בתחשיבים כלכליים רגילים של התעשייה.

 

בשנים האחרונות גדלו הדרישות בתחום איכות הסביבה מכל הסקטורים, כולל הסקטור התעשייתי. הגידול בדרישות מחייב השקעות כבדות בציוד ושינויים נוספים בשיטות עבודה ובכוח אדם. התעשייה הישראלית מהווה היום גוף מוביל ביישום השינויים הנדרשים, והתעשייה הכימית הינה בין התעשיות המובילות בעיצוב המדיניות הסביבתית. בשנים האחרונות השקיעו מפעלי התעשייה מאות מיליוני דולרים על מנת להתאים את קווי הייצור לדרישות בתחום זה.

התעשייה הכימית בישראל חותרת לשמירה על איכות הסביבה, תוך עמידה בתקינה סביבתית המבוססת על פרמטרים בינלאומיים וטכנולוגיות קיימות ומתחדשות בתדירות גבוהה בתעשייה בפרט ובמדינות העולם המערבי בכלל. לצורך כך, נדרשת פעילות משמעותית בהתאמתה הרגולציה המקומית לזו הרווחת בעולם.

בנוסף, יש צורך בחקיקה ראשית ומשנית בתחום הסביבה ליצירת ודאות; במתן תמריצים למפעלים המבצעים תוכניות התאמה הסביבה בעלות גבוהה לדרישות הסביבתיות; ובתמיכה בחברות ובמפעלים הפועלים בתחום טכנולוגיית הסביבה (קלינטק).

 

לצד התחום הסביבתי, נדרשות פעולות נוספות על מנת לאפשר המשך התפתחות ושגשוג של התעשייה הכימית בישראל:

א.   חינוך לכימיה בארץ – עידוד כל שכבות הלימוד להתמקצע במגמות הכימיה ומדעי החיים:

  • שיווק המקצוע לבני נוער, במסגרת תוכניות הלימוד בבתי הספר, וכן העשרה חוץ בית ספרית
  • תגבור אמצעי הוראה (ציוד, מעבדות וכו')
  • פתיחת מגמות על-תיכוניות ללימודי הכימיה, ברמת טכנאים והנדסאים
  • התאמת תוכניות הלימוד האקדמיות לצרכים התעשייתיים

ב.   פיתוח תשתיות ציבוריות להתמודדות עם כיוונים טכנולוגיים חדשים

  • בתחום האנרגיה - מערכות אמינות לאספקת חשמל המותאמות לצרכים התעשייתיים, וכן זירוז בהגעת הגז הטבעי לכל אזור שיש בו תעשייה כימית כבדה
  • בתחום התחבורה - פיתוח ושדרוג התשתיות התחבורתית הקיימות בישראל, כולל נמלים, כבישים ומסילות ברזל

איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה מייעד את פעילותו ליצירת סביבה עסקית תומכת, תוך שמירה על תנאי ודאות לטווח הארוך ודאגה להמשך מיצוב הענף כתורם משמעותי לכלכלת המדינה.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share