אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 81- 18/7/2010

18/07/2010

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

ת"י 60923  - אבזרי עזר לנורות – נטלים לנורות פריקה (למעט שפופרות פלואורניות) – דרישות ביצועים (2002) ;

במקומו בא:

ת"י 60923 – אבזרי עזר לנורות – נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) – דרישות ביצועים (2010) ;

ת"י 60155 – מדלקי – להט לשפופרות פלואורניות (2002) ;

במקומו בא:

ת"י 60155 – מדלקי להט לנורות פלואורניות (2010)

ת"י 60400 – בתי נורה ובתי מדלק לשפופרות פלואורניות (2002) ;

במקומו בא:

ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרות פלואורניות ובתי מדלק (2010) ;

 

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share