אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 80- 15/7/2010

15/07/2010

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

  1. ת"י 61347 חלק 1 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (2010)

במקומו בא:

ת"י 61347 חלק 1 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (2010)

  1. ת"י 61347 חלק 2.1  – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט)(2002).

במקומו  בא:

ת"י 61347 חלק 2.1 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) (2002).

  1. ת"י 61347 חלק 2.2 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים (2002).

במקומו יבוא:

ת"י 61347 חלק 2.2 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים (2010).

  1. ת"י 61347 חלק 2.3 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים והמיועדים לנורות פלואורניות (2002).

במקומו יבוא:

ת"י 61347 חלק 2.3 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים והמיועדים לנורות פלואורניות (2010).

  1. ת"י 61347 חלק 2.8 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים לשפופרות פלואורניות(2003).

במקומו יבוא:

ת"י 61347 חלק 2.8 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלו ארניות (2010).

  1. ת"י 61347 חלק 2.9 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) (2002).

במקומו בא:

ת"י 61347 חלק 2.9 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) (2010).

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share