אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 79- 11/7/2010

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

1.      להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

ת"י 717 חלק 2 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות.

במקומו בא:

ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לעבודות מוגבלות לריתוך ידני בקשת מתכת.

ת"י 61048 – אבזרי עזר לנורות – קבלים לשפופרות פלואורניות ומעגלי נורות פריקה אחרות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (2002).

במקומו בא:

ת"י 61048 – אביזרי עזר לנורות - קבלים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פלוארניות ושל נורות פריקה אחרות – דרישות כלליות ודרישות בטיחות (2010)

ת"י 397 חלק 1.1 – נטלים לשפופרות פלואורניות: דרישות פעולה.

במקומו בא:

ת"י 60921 – נטלים לשפופרות פלואורניות – דרישות ביצועים.

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share