אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 61 - 16/07/2009

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

1.      להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

ת"י 1112 חלק 1 – ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה מנעלים  (ג"ת 1) ;

ת"י 1112 חלק 2 – ציוד מגן אישי: מנעלי  בטיחות (ג"ת 1) ;

 

ת"י 900 חלק 2.15 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (2003) ;

במקומו בא:

ת"י 900 חלק 2.15 – בטיחות מכשירי חשמל  ביתיים ומכשירים דומים: דרישות בטיחות למכשירים לחימום נוזלים (2009).

 

ת"י 230 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות

ת"י 231 – נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בת נתיך של 25 ושל 63 אמפר לחיבור אחורי

ת"י 232 – נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100 ושל 200 אמפר לחיבור אחורי

ת"י 233 – נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 25 ושל 63 אמפר לחיבור קדמי, ברגי חיבור דיסקיות

ת"י 234 -  נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100 ושל 200 אמפר לחיבור קדמי ובורג חיבור

ת"י 235 – נתיכים מתוברגים בעלי פקק: ראשים של 25 ושל 63 אמפר, פקקים וברגי התאמה

ת"י 236 – נתיכים מתוברגים בעלי פקק: ראשים של 100 ושל 200 אמפר, פקקים נדני התרמה

 

במקומם יבוא:

 

ת"י 60269 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, בעיקר) – דוגמות למערכות תקניות ש נתיכים A  עד F.

 

ת"י 230 חלק 1 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.

במקומו יבוא:

ת"י 60269 חלק 1 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.

 

ת"י 61558 חלק 1 – בטיחות של שנאי הספק: יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות.

במקומו יבוא:

ת"י 61558 חלק 1 – בטיחות של שנאי הספק: ספקי כוח, מגיבים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות.

 

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share