אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 57 - 06/07/2009

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

 

1.      להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

ת"י 1220 חלק 6 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני

 

ת"י 1220 חלק 10 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע

 

ת"י 60095 חלק 1 – מצברי התנעה מטיפוס עופרת חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.

 

ת"י 1836 – דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

 

ת"י 637 – גלילים לגזים: שסתומים

במקומו יבוא:

ת"י 637 חלק 1 – שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס.

 

ת"י 637 חלק 2 – שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ).

ת"י 1218 – שסתומים למכשירי  גז, שקיבול מכלם עד 10 ליטר: שסתומים למכשירי גז פחמימני מעובה.

במקומם יבוא:

ת"י 637 חלק 2.1 – שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים המופעלים ידנית.

ת"י 637 חלק 2.2 – שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם.

 

ת"י 1607 – שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם.

 

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share