אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 50 - 04/03/2009

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 

   ·   ת"י 484 – קסדות בטיחות תעשייתיות;

   ·   ת"י 5 חלק 1 – בלוקי בטון: בלוקי קיר (ג"ת 4);

   ·   ת"י 60898 חלק 1 – אבזרים חשמליים – מפסקים להגנה מפני זרם – יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים;

   ·   ת"י 60898 חלק 2 – אבזרים חשמליים – מפסקים להגנה מפני זרם – יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר;

   ·   ת"י 60947 חלק 3 – ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים – מנתקים ויחידות משולבות ניתך.

   ·   ת"י 20 חלק 2.8 – מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד

   ·   ת"י 20 חלק 2.10 – מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות לילדים

   ·   ת"י 20 חלק 2.20 – מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרת תאורה

   ·   ת"י 20 חלק 2.22 – מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום

   ·   ת"י 20 חלק 2.23 – מנורות: דרישות מיוחדות – מערכות תאורה למתח נמוך מאוד לנורות נימה

   ·   ת"י 20 חלק 2.25 – מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לשימושבאתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים.

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

   ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

   ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share