אכרזת שינויים בתקינה הרשמית 2/4/2007

2/04/2007

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל
 
1. לאשר החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 1157 – מוצצים ופטמות לתינוקות.
    במקומו יבואו:
  • ת"י 1157 חלק 1 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר.
  • ת"י 1157 חלק2 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים דרישות ושיטות בדיקה מכניות.
  • ת"י 1157 חלק 3 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות וילדים קטנים דרישות ושיטות בדיקה כימיות.
  • ת"י 5817 חלק 1 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם אבזרי שתייה : כללי דרישות ושיטות בדיקה מכניות.
  • ת"י 5817 חל 2 – מוצרים לשימוש ילדים וטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות.

2. לאשר שינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרמים עד 16 אמפר – דרישות כלליות (ג"ת 1).

האכרזה/החלפת התקנים הרשמיים או השינויים בהם יכנסו לתוקף כעבור חודשיים מיום הפרסום ברשומות.  כידוע, עם כניסת הרשמיות לתוקף יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.
 
את התקנים הנ"ל להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154. 
 
המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות אל: הממונה על התקינה - מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית בן גוריון, ירושלים.  טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share