אכרזת שינויים בתקינה הרשמית 2/11/08

2/11/2008

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:
להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 • ת"י 1548 – מזרנים ומגינו ראש למיטות תינוקות ופעוטות, לעגלות תינוקות ופעוטות ולחפצים ביתיים דומים (ג"ת 2)
 • ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות (2008),
 • ת"י 562 חלק 2 – בטיחות צעצועים: דליקות (2008);
 • ת"י 251 – מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ושימושים דומים (ג"ת 1 )
 • ת"י 900 חלק 2.15 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לחימום נוזלים (ג"ת 1)
 • ת"י 60950 חלק 1 – ציוד טכנולוגיית המידע – בטיחות: דרישות כלליות (החלפה).
 • ת"י 1271 חלק 15.1 – ריהוט: כסאות גבוהים לילדים – דרישות בטיחות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 14988 חלק 1 – כסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 • את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.
 • המעונינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
  מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.

  טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share