אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 47 - 12/1/09

12/01/2009

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:
להחליף או  לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

 • ת"י 757 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – דרישות בטיחות כלכליות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליות
 • ת"י 757 חלק 2.1 – כלי עבודה חשמליים המוחזקים ביד: מקדחות – דרישות בטיחות מיוחדות
  במקומו בא:
 • ת"י 60745 חלק 2.1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות:דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות – הולם
 • ת"י 757 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: בטיחות משחזות, מלטשות ומשחקות דסקה – דרישות בטיחות כליליות
  במקומו בא:
 • ת"י 60745 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות:דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחקות דסקה
 • ת"י 757 חלק 2.4 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: משחקות (למעט משחקות דסקה) – דרישות בטיחות מיוחדות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחקות דסקה
 • ת"י 757 חלק 2.4 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: משחקות (למעט משחקות דסקה) – דרישות בטיחות מיוחדות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.4 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות(למעט מטיפוס דסקה)
 • ת"י 757 חלק 2.5 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: מסורים עגולים וסכינים עגולים – דרישות בטיחות מיוחדות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.5 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים
 • ת"י 757 חלק 2.8 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד בטיחות: מספריים ליריעות פח – דרישות בטיחות כלליות.
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.8 – כלי עבודה חשמליים מופעלי- מנוע המוחזקים ביד- בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים
 • ת"י 757.9 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: מברזים – דרישות בטיחות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.9 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים
 • ת"י 757.11 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים בידף מסורי הלוך ושוב – דרישות בטיחות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.11 – כלי עבודה חשמליים מופעלי – מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב
 • ת"י 757 חלק 2.12 – כלי עבודה חשמליים מופעלי- מנוע המוחזקים ביד: מרטטות בטון – דרישות בטיחות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.12 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות דרישות מיוחדות למרטטות בטון
 • ת"י 757 חלק 2.13 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: מסורי שרשרת – דרישות בטיחות מיוחדות
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.13 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנועי המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת
 • ת"י 757.14 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: מקצועות – דרישות בטיחות
  במקומו בא:
 • ת"י 60745 חלק 2.14 – כלי עבודה חשמליים מופעלי –מנוע המוחזקים ביד- בטיחות: דרישות מיוחדות למקצועות
 • ת"י 757.15 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: מקיבות ומכסחות – דרישות בטיחות
  במקומו בא:
 • ת"י 60745 חלק 2.15 – כלי עבודה חשמליים מופעלי- מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)
 • ת"י 757.17 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: כרסומות ומקצים
  במקומו יבוא:
 • ת"י 60745 חלק 2.17 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות:דרישות מיוחדות לכרסומות ולמקצים.

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 • את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.
 • המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
  מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.

  טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share