הודעות הממונה על התקינה (תקינה רשמית, שינוי קבוצות יבוא וכו')

מצ"ב שינויים לפניך קבצים המרכזים, אחת לתקופה, את השינויים הצפויים בתקינה הרשמית כפי שאלו הועברו לידיעתו מיחידת הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. כידוע, תקן רשמי הינו תקנה בת פועל תחיקתי מחייב. חריגה מדרישות התקנים הרשמיים עלולה להוביל לנקיטת אמצעים ע"י רשויות החוק. לפיכך, מומלץ לעקוב בקפידה אחר השינויים הצפויים ואף להגיב במקרה הצורך בתיאום עם התאחדות התעשיינים

תזכיר חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא

24/06/2015

הודעת הממונה על התקינה בדבר שינוי בקבוצות יבוא

הממונה על התקינה הודיע על כווונתו להעביר מספר תקנים רשמים בין קבוצות יבוא. הכוונה להעביר מוצרים אלה מבדיקת מכון התקנים לתצהיר יבואן בלבד. מצורפת הודעתו.
20/07/2014

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 83- 5/8/2010

5/08/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 82- 18/7/2010

18/07/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 81- 18/7/2010

18/07/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 80- 15/7/2010

15/07/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 79- 11/7/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס'78 - 24/6/2010

24/06/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 77- 27/5/2010

 

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 76- 16/5/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 75- 29/4/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 74 - 15/4/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 73 - 11/4/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 72- 11/3/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 71- 6/1/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 70- 3/1/2010

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 67- 19/10/2009

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 66 - 24/09/2009

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 65 - 16/09/2009

אכרזת שינויים בתקינה הרשמית מס' 64 - 13/08/2009

Next Page 
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share