שינוי קבוצות יבוא

19/06/2012

 

שינוי קבוצות יבוא

בסוף נובמבר 2011 התקבלה הודעה מהממונה על התקינה בדבר כוונתו לעדכן את רשימות קבוצות היבוא. להתאחדות התעשיינים ניתן פרק זמן של חודש להעברת הערות לרשימת התקנים שצורפה.

רקע:

מוצרים מיובאים לארץ אשר חל עליהם תקן רשמי נדרשים לקבל, טרם כניסתם לישראל, אישור עמידה בתקן ע"י המכון.

טובין אלה מוינו ע"י הממונה על התקינה ל-4 קבוצות במדרג של ארבע רמות בדיקה בעת יבוא:

קבוצה 1- טובין שרמת הסיכון בהם גבוהה- מתבצעת בדיקה התאמה קפדנית פר משלוח.

קבוצה 2- רמת סיכון בינונית. קבוצה זו חולקה לשתי תתי קבוצות:

2א- נדרש: בדיקת אב טיפוס בלבד (דהיינו לא נבדק כל משלוח)/ הצהרת יבואן

2ב- נדרש: בדיקת אב טיפוס/הצהרת יבואן/מסמכים המאמתים ההצהרה בדבר התאמת הטובין לדגם שאושר ע"י המכון בבדיקת האב טיפוס.

קבוצה 3- רמת סיכון נמוכה. נדרש תצהיר יבואן בלבד.

קבוצה 4- טובין המיועדים לשימוש תעשייתי ולא לצרכן. יינתן פטור מראש מצורך באישור תקן רשמי.

ברשימה שצורפה ביקש הממונה על התקינה לבצע שינויים בכ- 120 תקנים רשמיים ולהעבירם מהקבוצות המחמירות (1 ואילך) לקבוצות המקלות (כגון 3). המשמעות היא הקלה משמעותית ביבוא מוצרים מסוימים ארצה.

פנייתו של הממונה הועברה למנהלי האיגודים בהתאחדות התעשיינים ודרכם לתעשיינים אשר העבירו הסתייגויותיהם. בסופו של דבר התגבשה רשימת הסתייגויות אשר הועברה במכתב ע"י מנכ"ל ההתאחדות, אמיר חייק, למנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי ולממונה על התקינה, גרישה דייטש.

בפנייתנו צוין כי לא זו בלבד שמוצרים בטיחותיים שרמת הסיכון בהם גבוהה לאין שיעור מוצאים מקבוצה 1 הקבוצה היחידה שמבטיחה פיקוח רציני ואמין, הרי שבהצעת התמ"ת  מוצרים רבים יידרשו לתצהיר עמידה בתקן בלבד בעת הכניסה לישראל. המשמעות הנה כי למעשה לא תתבצע כלל בדיקת הטובין שבמשלוחים טרם התרתם למכירה,  גם לא לגבי מוצרים בעלי פוטנציאל הסיכון הגבוה ביותר

להלן עיקרי טענותינו:

  • עצם החלוקה  לארבע קבוצות יבוא, שהחליטה עליה ממשלת ישראל, על פי המלצת ועדת פרופסור סיני דויטש, מהווה, בפני עצמה, הקלה משמעותית על היבוא. ההחלטה אילו מוצרים ישויכו לקבוצה 1 ואילו לקבוצות האחרות, יושמה ע"י הממונה על התקינה ונעשתה לאחר ניתוח הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים במוצרים תוך שמירה על בטיחות הצרכן.  האם מוצר ששויך בזמנו לקבוצה 1 הפך את עורו ונהיה פחות מסוכן לביטחון הציבור או בריאותו?
  • נתוני הליקויים הנמצאים בידינו מצביעים על מגמת עלייה מדאיגה באי התאמות המוצרים הנבדקים לתקנים הרשמיים החלים עליהם, כולל במוצרים המסווגים בקבוצות 2 א' ו- 2ב' (אי התאמות לבדיקת אב טיפוס), כשבחלק מהליקויים יש משום סיכון מיידי לחיי אדם. כ-18% אי התאמות בענף מוצרי חשמל וכ- 43% בענף רהיטי תינוקות  הן רק דוגמא לכך. אשר על כן, היכן ההצדקה או הרציונל במתן הקלה משמעותית נוספת?
  • משמעות ההסתמכות על תצהיר בלבד (קבוצה 3)  היא בלתי אחראית בעליל. הרי ידוע, כי לרוב המכריע של היבואנים אין כלל  יכולת לבדוק ולוודא את התאמת המוצרים  לתקן והתצהיר שיוגש על ידם יינתן באופן אוטומטי ללא שום כיסוי אמיתי. הנתונים חושפים כי גם היום נתקלים בלא מעט מקרים בהם יש אי התאמה בין  התצהיר לבין התאמתם של הטובין לתקן.

יתרה מכך, חלק מהיבואנים כלל אינו קונה את הטובין ישירות מהיצרנים בחו"ל כך שאין להם את היכולת ולו התיאורטית לבקש אישור על התאמה לתקן של המשלוח כאסמכתא לתצהיר שלהם.

·         התוצאה הישירה והבלתי נמנעת של יישום ההצעה היא, הצפת השוק במוצרים לא תקניים ומסוכנים. הוצאת מוצרים מפיקוח ובדיקה רציניים ואפקטיביים של מכון התקנים היא בבחינת חוסר אחריות, ובמקרים רבים פגיעה בביטחון הציבור. יודגש, המשמעות היא העברת האחריות ממכון התקנים למשרד התמ"ת ולמשרד הממונה על התקינה אישית.

·         תעשיות רבות וותיקות, המחויבות כבר שנים ארוכות בפיקוח וסימון תו התקן, יופלו לרעה (יבואן, להבדיל מיצרן, אינו מחויב, לפי חוק התקנים, בסימון המוצר בתו תקן), ולא יעמדו בתחרות הבלתי מאוזנת.

·         הקלות בלתי נסבלות בכ- 120 תקנים והעברתם למשטר פיקוח מקל ביבוא הייתה צריכה להיות מלווה בתוכנית מסיבית להגברת האכיפה בשווקים, להוספת עשרות מפקחים אשר יגיעו לנקודות המכירה והשיווק במקביל לאכיפה משפטית ותביעות לכל מפירי החוק ו"מצהירי" השווא.

מספר דוגמאות:

  • בהצעת הממונה הוצע להוציא את התרמוסטטים, גופי החימום והנטלים לשפופרות פלואורניות מקבוצה 1. מדובר במוצרים בטיחותיים ממדרגה ראשונה בעלי גורמי סיכון רבים לאזרח. הרי זו הסיבה ששר התמ"ת הכריז על שלושתם כבעלי חובת סימון בתו תקן. דהיינו, יצרן ישראלי מחויב בפיקוח הדוק, יקר ושוטף של מכון התקנים. דוגמא זו ממחישה הן את חוסר האחריות בכוונה להוציאם מבדיקת המכון והן את האפליה המקוממת של היצרן המקומי.
  • מוצרי השחזה מלוכדים- מוצר זה מהווה סכנה גדולה למשתמשים (עיון בדוח פציעות של הביטוח הלאומי הוא ראיה טובה לכך). הקלה בבדיקות עשויה הייתה לעודד כניסת מוצרים זולים מהמזרח אשר איכותם ובטיחותם ירודה. הפגיעה במפעל "גמל שריד" אשר בקיבוץ שריד, המהווה דגל וסמל לייצור "כחול לבן", הייתה יכולה להיות אקוטית ואף להביא לסגירתו בטווח הזמן הקצר.
  • צנרת פלדה וצנרת פלסטיק למתקני מים- אין צורך להכביר במילים אודות ההיבטים הבריאותיים שיש לצנרת המובילה מי שתייה!. רק לאחרונה הוחלט ע"י משרד הבריאות ומכון התקנים להחמיר בבדיקות ולבצע התאמת המוצר לת"י 5452 (דרישות ממוצרים הבאים במגע עם מי שתייה). תמוה, על כן, שכאשר המגמה של מדינת ישראל היא להעמיק בבדיקות ובפיקוח על צנרת זו, מתוך שיקולים של בריאות הציבור, מגיעה הצעה לאפשר יבוא של אותו צינור על בסיס של הצהרת יצרן ותו לא?!. יובהר כי על אף ההכבדה על התעשייה המקומית, התאחדות התעשיינים מתוך שיקולים מערכתיים תמכה בביצוע התאמה לת"י 5452.

 בעקבות פניית מנכ"ל ההתאחדות התקיימה פגישה במשרד התמ"ת. את ההתאחדות ייצגו, מגובים בעמדות התעשיינים: יהודה היימן, אלי הדר ואייל פרובלר. בישיבה  התקבלו 90% מבקשותינו.  לגבי התקנים שנותרו במחלוקת, התקיים מפגש נוסף בבית התאחדות התעשיינים והפעם בהשתתפות התעשיינים. כל תעשיין נכנס לדיון מקצועי עם אנשי התמ"ת. החלטת הממונה על התקינה טרם נמסרה.

לפרטים: 

עו"ד אייל פרובלר - ממונה על תחום התקינה בהתאחדות התעשיינים. טל, 03-5198835

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
הסרת חובת תו התקן, 1/08/2017
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share