כנס תעשיינים: מכון התקנים יפתח לרוויזיה את התקנים למוצרים הבאים במגע עם מי שתיה

26/07/2011

ב-22.6.11 קיימה מחלקת התקינה בהתאחדות התעשיינים כנס מוצלח בהשתתפות עשרות תעשיינים ונציגי מכון התקנים. הכנס נערך בעקבות דרישת מכון התקנים - ובהמשך להמלצת משרד הבריאות - את עמידתם של מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה בתקן הישראלי 5452. לכנס קדמו מפגשים ודיונים רבים בין התאחדות התעשיינים ואנשי מכון התקנים באשר לאופן יישום בקשת משרד הבריאות, כפי שיתואר במאמר זה.

רקע
מי השתייה בישראל באים במגע עם אביזרים מסוגים שונים לכל אורך מערכת האספקה. כל אביזר בפני עצמו עלול להפריש למים חומרים אשר חלקם עלול לפגוע באיכותם ובמקרים מסוימים אף לסכן בריאות האדם.

מבחינת החקיקה - תקנות בריאות העם לאיכותם התברואתית של מי השתייה בישראל מפקחות רק על איכות המים בתחום מקורותיהם ובמערכות ההובלה הציבוריות. תחום מערכות ההובלה הפרטיות נותר מחוץ לתחולתן של תקנות הבריאות, ולכן משרד הבריאות רואה בתקן הישראלי  5452  השלמה הכרחית הבאה "לכסות" על תחום הנכס הפרטי. ת"י 5452 המבוסס על התקן האוסטרלי/ ניו-זילנדי AS/NZS 4020, מגדיר דרישות לגבי התאמתם של מוצרים לשימוש במגע עם מי שתייה, בהתייחס להשפעתם על איכות המים וכן מגדיר את שיטות הבדיקה.

עמדת מכון התקנים

כמענה לדרישת משרד הבריאות ובהסתמך על חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המכון, ביקש המכון להחיל אוטומטית את תקן 5452 על כלל המוצרים הבאים במגע עם מי שתייה. משמעותה של פרשנות המכון היא כי ת"י 5452 הוא תקן רוחבי המתייחס לתקנים רבים, ולכן גם אם אין ציון מפורש בתקן הספציפי למוצר הבא במגע עם מי שתייה, הרי שעל המוצר לעמוד בדרישות תקן 5452. ההשלכה של עמדה זו היא כי כל המוצרים הבאים במגע עם מי שתייה והמסומנים בתו תקן נדרשים, כחלק ממשטר הפיקוח על המוצר וכתנאי למתן היתר הסימון, לעבור בדיקת עמידה בתקן 5452.

עמדת התאחדות התעשיינים

ראשית הובהר והודגש כי התעשייה ערה לסכנות העלולות להיגרם לציבור הרחב מהתקנתם של "אביזרים מזהמים" במערכות להספקת מי שתייה ומהשימוש בהם, וכי היא תטה שכם ותשתף פעולה עם כל גורם הפועל בתחום זה, ובפרט עם משרד הבריאות ועם מכון התקנים.

עם זאת, לא יכולנו בהתאחדות לקבל את החלתו האוטומטית של ת"י 5452. טענתנו היא כי ההחלטה שמוצר מסוים נועד למי שתייה צריכה להתקבל על ידי גורמים שבידם מידע וידע הנוגעים לאופן השימוש במוצר, מקום התקנתו, תנאי השימוש בו וכיו"ב. הפורום המתאים ביותר לקבלת החלטה מסוג זה מצוי בידי הוועדות הטכניות במת"י, שהכינו את התקנים למוצרים עצמם. ועדות אלה מאוישות על ידי מגוון של אנשים, בעלי רקע, ידע וניסיון שונים, וניתן לצפות שהן יוכלו לקבל החלטות אופטימאליות המביאות בחשבון שיקולים טכניים, בריאותיים וכלכליים.

מן הראוי שלגבי כל מוצר האמור לבוא במגע עם מי שתייה, ייקבע, בתקן הספציפי שחל עליו, אם הדרישות המפורטות בת"י 5452 חלות עליו (כולן או חלקן), כפי שהן או בשינויים מסוימים.

החלטות

בעקבות בקשת ההתאחדות קיבלה ועדת ההיתרים החלטה לפתוח את כלל התקנים הרלוונטיים לרוויזיה, אשר במסגרתה יידונו המומחים בוועדות התקינה השונות באיזה אופן, אם בכלל, יוחל ת"י 5452 על המוצר שהתקן הספציפי לו נדון באותה ועדה.

באשר למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה והנמצאים במסגרת היתר לסימון בתו תקן נסמך כאמור המכון על חוות דעת משפטית הגורסת כי המוצרים המסומנים בתו תקן חייבים לעמוד בדרישות כל התקנים שחלים עליהם. לטענתם, המנוגדת לעמדתנו, כלל זה מחייב לבדוק את המוצרים גם לפי ת"י 5452, בין אם קיים בעבורו תקן ספציפי ובין אם לאו. בשל חילוקי הדעות הגענו לפשרה ולפיה:

אגף התקינה במכון התקנים יזרז רוויזיה בכל התקנים הרלוונטיים ויכלול בהם, במידה שכך ייקבע,  את הדרישה לעמידה בתקן5452 .

לגבי תקנים שעדכונם בוועדת התקינה לא יסתיים עד לתאריך 1.10.110 הנת"מ שלהם יתוקן כך שהחל מתאריך זה (1.10.11)  יכלול את הדרישה לבדיקת מי שתייה.

במקרים שבהם יסתיים גיליון התיקון לתקן בשנת 2011 שיחיל בצורה ספציפית עמידה בתקן 5452 - יוחל הנת"מ החדש מיידית.

יום העיון

לנוכח חשיבות הנושא והשלכותיו על התעשיינים הרלוונטיים, ולנוכח ההחלטות הקריטיות שהתקבלו בדיונים בין ההתאחדות ובין מכון התקנים, קיימה ההתאחדות כנס מיוחד בהשתתפות ראש מנהלת תו תקן, מנהלת המעבדה לכימיה במכון ומנהלת תחום תעשיות קלות באגף התקינה. בכנס קיבלו החברים הסבר על תקן 5452 וההחלטות שהתקבלו בגינו, כמו גם הסבר על האופן שבו המעבדה בודקת את עמידת המוצר בתקן ואת אופן שילוב המוצר במשטרי הפיקוח במסגרת תו התקן.

 

למידע נוסף בנושא ת"י 5452 ובכל נושא אחר בתחום התקינה - ניתן לפנות למנהל תחום התקינה בהתאחדות התעשיינים, עו"ד אייל פרובלר:
eyalp@industry.org.il

טל.   03-5198835

פקס. 03-5103152

 

 

 

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
לראשונה בישראל: שיתוף פעולה של מכון התקנים והתאחדות התעשיינים להקמת מעבדת בדיקה לעמידות בחום - חניכת מעבדת בדיקה לעמידות לחום, 12/06/2014
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share