חוק ההסדרים- "הגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה בתחום התקינה"

23/05/2013

ביום 29 בינואר 2012 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את המלצות ועדת טרכטנברג בהחלטת ממשלה 4191. ועדת טרכטנברג המליצה על הקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל באמצעות עידוד התחרות, לרבות ממקורות ייבוא, הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר שבין ישראל לבין מדינות העולם. בדו"ח נאמר כי השימוש בתקינה כתנאי ליבוא טובין עלול להוות חסם הפוגע ברווחת העוסקים והצרכנים במשק.

במסגרת חוק ההסדרים לשנה זו מבקש האוצר ליישם את החלטת הממשלה ולתקן את חוק התקנים, התשי"ג -1953  (להלן – חוק התקנים) וכן בהתאמה לתקן את פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 (להלן – פקודת היבוא והיצוא).

להלן עיקרי הצעת הממשלה ועמדת ההתאחדות בהתאם:

1.מוצע לתקן את חוק התקנים כך שלא ניתן יהיה לקבוע שתקן מקורי יהיה תקן רשמי, אלא לאחר שהובהר מעבר לכל ספק סביר כי אין תקן בינלאומי שניתן לאמץ במקום התקן המקורי.

2. ביטול אישור עמידה בתקן רשמי והפיכת תצהיר יבואן לברירת המחדל- מוצע לקבוע בפקודת היבוא והיצוא כי הוראות שקובע שר הכלכלה מכוח הפקודה לא יכללו דרישה מיבואן לקבלת אישורי בדיקה בדבר התאמת טובין לתקן ממכון התקנים על מנת לייבא ולשווק את טובין בישראל. כחלופה לקבלת אישור ממכון התקנים יהיה על היבואן להצהיר כי הטובין המיובאים על ידו עומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי, אלא אם קבע הממונה על התקינה כי לשם יבוא הטובין ושיווקו נדרשת בדיקה (מטעמי בטיחות ובריאות הציבור).

עמדת ההתאחדות- הוצאת מוצרים מפיקוח ובדיקה רציניים ואפקטיביים של מכון התקנים והסתפקות בתצהיר בלבד עלולה להביא לתחרות לא הוגנת עם התעשייה המקומית והיא בבחינת חוסר אחריות ובמקרים רבים פגיעה בביטחון הציבור. לרוב המכריע של היבואנים אין כלל  יכולת לבדוק ולוודא את התאמת המוצרים  לתקן והתצהיר שיוגש על ידם יינתן באופן אוטומטי ללא שום כיסוי אמיתי. הנתונים חושפים כי גם היום נתקלים בלא מעט מקרים בהם יש אי התאמה בין  התצהיר לבין התאמתם של הטובין לתקן.יתרה מכך, חלק מהיבואנים כלל אינו קונה את הטובין ישירות מהיצרנים בחו"ל כך שאין להם את היכולת ולו התיאורטית לבקש אישור על התאמה לתקן של המשלוח כאסמכתא לתצהיר שלהם.

 

3. שינוי הליך עדכון תקן ישראלי שהתקן הבינ"ל אותו אימץ עבר רוויזיה- מוצע לקבוע בחוק התקנים כי, שינויים בתקן בינלאומי החל על מוצר המיובא לישראל יאומצו בתקינה הישראלית במסלול אישור מהיר ויובאו לאישור שר הכלכלה בתוך שלושה חודשים. בהתאם מוצע להקים ועדת אימוץ לצורך אישור ביצוע שינויים בתקנים בינלאומיים בגין התאמות הנדרשות לשוק הישראלי.

עמדת ההתאחדות- לשון הצעת החוק באה להקשות על ביצוע התאמות מיוחדות לישראל בתקנים המאומצים. התאמות אלה מקובלות בכל מדינה   NAIONAL)  DEVIATION) ובמקרים רבים מחויבות המציאות והתנאים הייחודים לישראל. וועדת האימוץ מיותרת ולא תביא לזירוז ההליכים המיוחל. מערכת התקינה היא מערכת ציבורית ובהצעה זו מתבצעת "הלאמה" של התקינה. לאורך זמן וועדת האימוץ,אם תתקיים, תייתר את מערכת התקינה הציבורית.

4.הגברת מערך הפיקוח בשלב שיווקו של המצרך – במקביל להקלה על הליכי היבוא הועצמו סמכויות הממונה על התקינה. נדרש ביצוע בדיקות מדגמיות ומזדמנות במשלוחים של טובין המיובאים לישראל על ידי  כוח אדם במינהל הממונה על התקינה במשרד התמ"ת  ושיוסמך על ידי הממונה על התקינה. פעילות זו תשים דגש על בדיקת טובין שהסכנה מאי עמידתם בתקן הרשמי היא גדולה ותשאף לצמצם עיכובים ועלויות בתהליך היבוא. לשם כך, מוצע להגביר את כלי האכיפה בתחום התקינה הנתונים לממונה על התקינה בחוק התקנים.

עמדת ההתאחדות- בניגוד לאירופה, לישראל אין את התשתית המתאימה לכניסה חופשית של מוצרים. האכיפה אינה מתבצעת!. תלונות חמורות המועברות לממונה אינן מטופלות בטענות כגון "אין לי אנשים לשלוח" או "אין לי כסף לרכוש את המוצר לבדיקה". בטרם תינתן כל הקלה נוספת בבדיקת מוצרים יש לאייש את 30 התקנים המדוברים במחלקת הממונה על התקינה (אם די בהם..) ולהוסיף תקציב נכבד למשרד. גם דוח סיני דויטש דיבר על הוספת כוח אדם שלא בוצעה עד היום. רק אחרי בחינה מעשית של המערך החדש ניתן יהיה לקבוע האם האכיפה יכולה להחליף בדיקת מוצרים.

במקביל, לכל אורך ההצעה מוענקים לממונה על התקינה סמכויות ושיקול דעת מופרזים שעלולים להביא לפגיעה קשה בעוסק. לדוגמא: במספר סעיפים בהצעה ניתנת לממונה האפשרות הגורפת להטיל סנקציות על עוסק גם בלא שניתנה לו הזדמנות לטעון טענות.

 

לסיכום עמדת ההתאחדות - אין בהצעת החוק בכללותה בכדי להביא ליישום המטרות לשמן הוקמה ועדת טרכטנברג ועיקרן הקלת הנטל הכלכלי על אזרחי מדינת ישראל. התוצאה הישירה והבלתי נמנעת של יישום הצעה זו ושינוי השיטה הקיימת לא רק שלא תביא לירידה במחירי המוצרים הרי שתביא להפחתה משמעותית בבטיחות ובריאות הציבור ע"י הצפת השוק במוצרים לא תקניים ומסוכנים.

ללא בדיקות היבוא המעטות שנותרו לא רק שיפגע כושר התחרות של התעשיין אלא שמדינת ישראל תהפוך לפח זבל של העולם- יצרנים עולמיים יזהו את הפרצה והמדינה תוצף בתוצרת שאינה מתאימה  ואף מסוכנת. כבר כיום יש מספר רב של דוגמאות של מוצרים מסוכנים, שאינם עומדים בדרישות התקנים ומכון התקנים מנע את מכירתם.

 

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
הסרת חובת תו התקן, 1/08/2017
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share