סימון מוצרי טקסטיל במדינות העולם

13/01/2009

סימון מוצרי טקסטיל במדינות העולם

(סקירה תמציתית ומקוצרת)

 

 

להלן סקירה תמציתית של הוראות לסימון מוצרי טקסטיל, הקיימות במספר מדינות. סימון זה שייך לענף חקיקתי רחב יותר של סימון מוצרים בכלל.

הושקעו מאמצים כדי שהמידע המובא יהיה מדויק ומעודכן. עם זאת, על הקורא להקפיד ולהסתמך על המקורות המובאים בסקירה ולא להסתפק בחומר המוגבל המובא בה. כן יש לשים לב לכך, שהחקיקה דינמית ומדי פעם מתפרסמים חוקים ותקנות חדשים. קוראים שיש להם עניין מעשי בנושאי סקירה זו מתבקשים לעקוב בקפידה אחר השינויים.

ולבסוף, נודה לקוראים אם יסבו תשומת לבנו לטעויות, אי-דיוקים וכיו"ב, שייתכן ונפלו בסקירה, כדי שנוכל לעדכנה.

 

 

1                     ארה"ב

1.1                 סימני טיפול במוצרי טקסטיל

1.1.1          קיימת תקנה המחייבת את היצרנים והיבואנים להצמיד למוצרי הטקסטיל הוראות טיפול – כביסה, ייבוש, גיהוץ, הלבנה וניקוי יבש. הוראות הטיפול יכולות להיות במילים ו/או בעזרת סימנים גרפיים מסוימים.

1.1.2          התקנה הנ"ל מפורטת מאד. יש לקרוא אותה בעיון ולמלא אחר כל הוראותיה. שם התקנה ומספרה הם:

16CFR423- Care labeling of textile wearing apparel and certain piece goods.

ניתן לעיין בתקנה באתר האינטרנט שכתובתו:

www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfr423_04.html

1.1.3          הסמלים הגרפיים שמותר להשתמש בהם הם אלה המפורטים בתקן האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים ASTM D5489-96C. את התקן ניתן לרכוש בספריית מכון התקנים. עיקר הסמלים מתוארים בנספח I לסקירה זו.

 

1.2                 סימון כללי של מוצרי טקסטיל

1.2.1          בארה"ב קיימים חוקים ותקנות שונים שבהם מפורטות הדרישות לסימון מוצרי טקסטיל. המסמך הבסיסי הוא החוק:  The textile products identification Act

1.2.2          החוק הנ"ל קובע כי מוצרי טקסטיל יש לסמן בפרטים אלה:

                              ·               שם היצרן;

                              ·               שם ארץ המקור (המדינה שבה נוצר המוצר);

                              ·               שמות הסיבים שתכולתם עולה על 5% (שם קבוצתי – Generic name);

                              ·               התכולה באחוזים של כל סיב שתכולתו עולה על 5%.

כל הסימונים חייבים להיות בשפה האנגלית.

1.2.3          את הפרוט המלא של דרישות הסימון ניתן למצוא בחלק 303 של 16CFR:

PART 303 – Rules and regulations under the textile fiber products identification Act.

ניתן לעיין בתקנה זו באתר האינטרנט שכתובתו:

www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/16cfr303_99.html

 

 

 

 

2                     מדינות האיחוד האירופי

2.1                 שמות החומרים שמהם עשויים מוצרי הטכסטיל

2.1.1          הדירקטיבה היחידה שפורסמה על-ידי האיחוד האירופי בנושא הטקסטיל והמחייבת את כל מדינות האיחוד היא:

Directive 96/74/EC of December 1996 on textile names.

2.1.2          סקירה של דירקטיבה זו ניתן למצוא, בין השאר, באינטרנט באתר שכתובתו[1][1]:

Europa.eu.int/comm/enterprise/textile/dir1996_0074.htm

מאתר זה ניתן גם "להוריד" את הטקסט המלא של הדירקטיבה.

2.2                 סימני טיפול במוצרי טקסטיל

2.2.1          באירופה קיים ארגון בשם GINETEX אשר פיתח את סימני הטיפול במוצרי הטקסטיל ורשם אותם כסימני מסחר מוגנים. אלה כוללים את הסימנים הנפוצים והמוכרים כיום בעולם לסוגי הטיפולים האלה – כביסה, ייבוש, גיהוץ, הלבנה, ניקוי יבש (ראו גם הסקירה על ארה"ב). בארגון חברים 15 ארגונים ממדינות שונות באירופה. לפרטים על מטרות הארגון, על סימני הטיפול ולשאר הפרטים הקשורים בנושא, ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו www.ginetex.org.

2.2.2          לא נבדקו החוקים והתקנות בכל אחת ממדינות אירופה הקשורים לסימון הוראות הטיפול, אך להערכתנו, מוצרי הטקסטיל שיסומנו בהתאם להוראות GINETEX יתאימו להוראות הקיימות במדינות אירופה השונות.

2.3                 סימון כללי של מוצרי טקסטיל

2.3.1          האיחוד האירופי טרם פרסם דירקטיבה המתייחסת לפרטי סימון כללים של מוצרי טקסטיל, כגון, סימון ארץ הייצור. מסיבה זו חלים על מוצרי הטקסטיל המשווקים באירופה החוקים והתקנות של כל אחת מהמדינות שבהן הם משווקים. סימונים אלה חייבים להיות בשפת אותה המדינה שבה משווקים המוצרים.

2.3.2          בדצמבר 2005 פרסמה נציבות האיחוד הצעה לתקנה בנושא של סימון ארץ המקור של מוצרים המיובאים ממדינות שלישיות.

SEC(2005) 1657: Indication of the country of origin of certain products imported from third countries

ניתן לעיין בה באינטרנט בכתובת:

http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2005/december/tradoc_126710.pdf

לא ברור מה יהיה גורל ההצעה ומתי תתפרסם התקנה, אם בכלל. על הגורמים המעונינים לעקוב אחר התפתחות הדברים כדי שלא יהיו מופתעים.

2.4             הוראות הסימון במספר מדינות

2.4.1          בנספח II למסמך זה ניתן למצוא פרטים על חוקי סימון ארץ המקור, שפורסמו במספר מדינות.

 

 

 

 


Legislation: Trade Description Act 1968. Enterprise Act 2002. Order 2003 (S.I. 2003/2580). Trade Descriptions (Country of Origin) (Cutlery) Order 1981, SI 1981/122

There is no requirement for goods to bear marks indicating their origin, nor is there anything to prevent

voluntary origin marking where traders wish to do so. It is a criminal offence to apply false or misleading “trade descriptions” to goods. The term trade description includes “place of manufacture, production, processing or reconditioning”.

Originating goods are goods manufactured or produced in the country in which they last underwent a treatment or process resulting in a substantial change. The Act does not define “substantial change”. It is for the trader and ultimately for a court to decide whether the particular country or place specified is indeed where the last substantial change took place.

However some specification has been given for some products: (i.e. the process of silver-plating stainless-steel cutlery does not constitute a “substantial change”). When goods bearing false or misleading indications of origin, imported from third countries, are encountered by Customs in the exercise of normal import procedures, the details of the importation are given to Trading Standards Department (TSD) at the earliest operational opportunity. This allows TSDs the opportunity to take direct action under their powers at the point of entry into the UK.

 

France:

Legislation: Toubon Law 1994. Customs Code. Consumer Protection Law

France does not have a law which either requires or forbids the mention of a product's origin. France nonetheless regulates the issue of origin marking through various provisions for the protection of the French language or through provisions protecting consumers incorporated in the French Consumer and Customs Codes. A false or ambiguous indication of origin may be considered misleading advertising. The use of a false or deceitful indication of origin is an offence. Entry into France will be refused to any foreign product leading people to believe it has been manufactured in France or that it is of French origin. There are other requirements as that marking of products sold in France must be in French. For products with engraved, moulded-in or weaved-in indications, commonly used expressions are accepted (e.g., "Made in [X]").

In the event that the country of origin is marked on the products, it is necessary to comply with the definition of origin of Article 24 of EC Regulation 2913/92/EC –non-preferential ROO.

 

Lithuania

Legislation: The Rules On Labelling and Indication of Prices of Items (Goods) for Sale in the Republic of Lithuania Order of the Republic of Lithuania Minister of Economy No 170, 2002 (revision of April 2004) . Under revision.

If labelling of particular goods (commodity group) is not regulated by a specific legal act the country of origin shall be presented, provided that the product is imported from non-Community (non-European Union) countries or regions.

 

Greece

According to Greece's market regulations origin marking for non EU industrial products is compulsory. As far as EU industrial products are concerned origin marking could be used on a voluntary basis provided that the above marking is precise and not misleading.

 

Belgium

Legislation: Loi du 29 juillet 1994 tendant א favoriser la transparence du commerce des marchandises originaires d'un pays non membre de l'UE. Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

In Belgium the origin marking is voluntary. However, if there is an origin marking, the information should be accurate. Origin marking is controlled when importing, transiting and exporting non-EC industrial products, in order to avoid origin claims leading to believe these foreign goods have been manufactured in Belgium or in other EC MS. Infraction and penalties are also regulated. In addition, consumers´ protection Law forbids misleading practices on origin of goods.

 

Italy:

Customs national authorities can stop just goods having a label which does not correspond with the actual origin.

The origin is intended the "non preferential", according to the EC Custom Law (art. 22-29) –non preferential rules of origin-.

If the import clearance documentation contains an indication of an origin which do not correspond to that specified in the label, the customs authority starts an investigation in order to protect both the consumers and the Members of the Madrid Convention 1981

 

Hungary

Legislation: Act CLV of 1997 on Consumer Protection.

According to the above mentioned law, the label of goods shall include the place of origin of the goods, except for those originating in the European Economic Area.

 

Estonia

Legislation: Consumer Protection Act, 11 February 2004 (RT1 I 2004, 13, 86)

Failure to provide or concealment of truthful information in Estonian concerning the characteristics, price or origin of goods or services is punishable by a fine.

 

Spain:

Legislation: RD 769-1984 on leather goods. RD 1999-2253 on rules on labelling, presentation and publicity of foodstuff, RD 1988-1468 on general rules on labelling, presentation and publicity

For leather goods, an indication on the provenance (national or imported) of the product is compulsory. It will be in Spanish. Importers of foreign goods must ensure that the product comply with this requirement. For foodstuff, the place of origin or provenance is a compulsory indication on the products.

Concerning industrial goods, the country of origin or provenance shall be on the products when its absence could mislead the consumer on the real country of origin or provenance. Products imported from third countries not part of the Geneva Agreement on technical barriers to trade of 1979 shall bear the name of the country of origin

 

Poland:

Legislation: Regulation of the Minister of Agriculture and rural development of December 16, 2002 on labelling of foodstuff and permitted additives. Act of 12 December 2003 on general product safety. Regulation of Minister of Health of 19 December 2002 on requirements concerning indication on packages of medical product.

Regulation of Minister of Health of 10 December 2002 on basic requirements for medical devices.

On the labelling of individually packaged foodstuffs the indication of place of provenance must be indicated when the absence of such information might mislead the consumers.

For medical devices the legislation makes a reference to the address of manufacturer more than to the country of origin.

 

Austria

Legislation: Zollkodex

Definition of origin for marking purposes is defined through EC customs code (non-preferential ROO)

 

Canada

Legislation: The Textile Labeling Act and Regulations 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share