הזדמנות עסקית מס 27579

21/01/2013

הזדמנות עסקית מס 27579

אשר עוסקת בנושא: עבודות הקמת מתקן סניקה לביוב בבקוע.

תאריך תפוגת ההזדמנות: 03-02-2013

תוכן ההזדמנות

עבודות הקמת מתקן סניקה לביוב בבקוע.

 

המפרסם מועצה אזורית מטה יהודה

מספר מכרז : 0864-30/10/3579/2012

 ענפים  ףביוב, בניה

להגשה עד  :3/2/2013 12:00  

מועצה אזורית מטה יהודה מפרסמת מכרז לעבודות הקמת מתקן סניקה לביוב בבקוע. סיור קבלנים חובה 10/1/13 התכנסות שעה 10:00 במזכירות בקוע. נוכחות בסיור הינה חובה. שאלות והבהרות יוגשו בכתב בלבד למר נמרוד יפה: alizam@m-yehuda.org.il. עלות מכרז: 3,000 ש"ח. לפרטים: פקס 02-990800. תנאי תשלום: כמפורט בגוף המכרז. נוסח מלא של המכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרז ניתן לרכוש ברשות הנ"ל. נוסח הפרסום - באחריות פרטים  : הרשות המקומית המפרסמת.  

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share