הזדמנות עסקית מס 27588

21/01/2013

הזדמנות עסקית מס 27588

אשר עוסקת בנושא: רכישת מדי מים וביצוע עב' החלפת מדי מים ועריכת בדיקות בוררות.

תאריך תפוגת ההזדמנות: 11-02-2013

תוכן ההזדמנות

רכישת מדי מים וביצוע עב' החלפת מדי מים ועריכת בדיקות בוררות.

המפרסם : מי הרצליה בע"מ

מספר מכרז  001/2013  

ענפים  : ביוב, ציוד אינסטלציה  

להגשה עד  1/2/2013 12:00, את ההצעות יש להגיש במסירה אישית במשרדי החברה, ברח' בן גוריון 2 הרצליה.  

מי הרצליה בע"מ מזמינה בזאת הצעות רכישת מדי מים וכן לביצוע עבודות החלפת מדי מים ועריכת בדיקות בוררות, כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים אליו. את מסמכי המכרז הכוללים בין היתר את תנאי ההזמנה, ההסכם והמפרטים הטכניים, בצירוף מעטפת המכרז, ניתן לקבל במשרדי הנהלת החברה שברח' בן גוריון 2 הרצליה, בין השעות 9:00-15:00, החל מיום 6/1/13 ועד ליום 24/1/13, וזאת תמורת סך של 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שלא יוחזרו. מפגש מציעים להכרת תנאי המכרז יתקיים ביום 14/1/13 בשעה 13:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי המזמין, רח' בן גוריון 2 בהרצליה. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ! פרטים אודות המכרז ניתן לקבל על פי פנייה פרטים  בכתב אל מי הרצליה בע"מ, רח' בן גוריון 2 הרצליה.  

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share