הזדמנות עסקית מס 30465

21/02/2011

עוסקת בנושא: ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות.

 

תאריך תפוגת ההזדמנות: 23-03-2011

תוכן ההזדמנות

להגשה עד: 23/3/2011 12:00, את ההצעות במעטפה סגורההנושאת ציון מכרז פומבי פת/22/2011, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ג' 22/3/2011 ועד ליום ד' 23/3/2011 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל אביב.

פרטי המכרז: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ברשויות מקומיות וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום של 5,000 ש"ח שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה בקומה 7, מיום 20/2/2011 בין השעות 9:00-16:00. ישיבת הבהרות תיערך ביום א' 6/3/2011 בשעה 13:30, במשרדי החברה - קומה 9. המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף להשתתף בישיבת ההבהרות. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים. לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר יובל בודיניצקי טלפון: 03-6235208.

 

איש קשר יובל בודיניצקי

03-6235208

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share