מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה החליט לאפשר למפעלי המצברים לעבוד תקופה נוספת (כשנה וחצי) מבלי שתיאכף דרישת התקנות בעניין רמת העופרת בדם.

16/12/2015

 

אנו שמחים לבשר, כי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה החליט לאפשר למפעלי המצברים לעבוד תקופה נוספת (כשנה וחצי) מבלי שתיאכף דרישת התקנות בעניין רמת העופרת בדם.  לפיכך נחתם הסדר אי אכיפה עם שלושת המפעלים העוסקים במצברים, שבו התחייבו המפעלים להכין ולקיים תוכניות שיפורים, שיביאו למצב של עמידה בדרישות התקנות.  נקבע כי רמת העופרת בדם המותרת לעובדי המפעלים הנ"ל לא תעלה על 40dl/mcg בתקופה זו.   בנוסף, ולאור דיונים רבים שהתקיימו בנושא בין נציגי המפעלים והתאחדות התעשיינים לבין נציגי מינהל הבטיחות התעסוקתית והשתתפותו החשובה של ד"ר סטיב בינקס  (מנהל הרגולציה של איגוד יצרני המצברים האירופי) בדיונים, הוחלט גם לשנות את ערך המדד הביולוגי לחשיפה לעובדי מפעלים לייצור ופירוק מצברים. לפיכך, הרופאים התעסוקתיים יקבעו אי התאמה לעובדים, העובדים בייצור או פירוק של מצברים במידה ורמת העופרת בדמם תעלה מעל 35dl/mcg (הכוונה במקור דיברה על 30dl/(mcg.

רקע קצר:

באוגוסט 2011 פורסמו תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) – עופרת בדם.  

התקנות דורשות הורדה חדה של ערך עופרת בדם מ 60dl/mcg ל30dl/mcgוזאת עד לאוגוסט 2013 .

בפברואר 2014, פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה הסדר אי אכיפה – "חשיפה לעופרת במפעל" – הסדר שבו תינתן תקופת התארגנות למפעלים עד ה 31.8.2015 .

במהלך תקופת ההתארגנות, לא יינקטו צעדי אכיפה בשל אי עמידה בתקן הביולוגי, כל עוד תוצאות הבדיקה אינן עולות על 40dl/mcg.  

כאמור, בחודשים האחרונים התקיימה פעילות ענפה בתחום הכוללת דיונים רבים של פורום המצברים בהתאחדות מול הגורמים הרלבנטיים במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה, שכללו ביקורים מקצועיים במפעלים, דיונים רבים והבאתו לארץ של ד"ר סטיב בינקס  (מנהל הרגולציה של איגוד יצרני המצברים האירופי) שהשתתף באחד הדיונים והביא לידיעת הגורמים המוסמכים על הנעשה בתחום במדינות אירופה ומדינות העולם.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורן גולן, טל. 03-5198853

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share