יצרני המעליות אומרים 'לא' לרפורמה

26/03/2012

הצעה לרפורמה קיצונית בתנאי תחזוקת ושירות למעליות נדחית על ידי יצרני המעליות

על פי החלטת ועדת חוץ וביטחון שבכנסת, יבוטלו כל צווי הפיקוח שנקבעו במסגרת צווי חירום וישולבו בחקיקה הקיימת.

לאור זאת הוציא משרד התמ"ת תיקון לפקודת הבטיחות בעבודה בנושא מעליות. מטרת התיקון המוצע הינה לבטל את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות) התשמ"ד 1984 (להלן- הצו) ולקבוע הסדר חקיקה לצו, המנותק מחקיקת חירום, במסגרת פקודת הבטיחות בעבודה התשמ"ד 1970, (להלן- "הפקודה").

 

צו הפיקוח הקיים, שאותו בכוונת המשרד לבטל, קובע את החובות המוטלות על התקנת מעליות ומתן שירות למעליות, לרבות חיוב ברישיון לכל מי שמתקין מעלית או נותן שירות למעלית, התנאים למתן הרישיון, אחריות המתקין, החובות של נותן השירות והחיוב לחתום עם מקבל השירות על חוזה בהתאם לדרישות הקוגנטיות הקיימות בצו.  

 

 בהצעת התיקון לפקודה  הוכנס פרק מיוחד המסדיר את החובות של התקנת מעליות ומתן שירות למעליות.  בתיקון מוצע להחיל את החובות שקיימות בצו במסגרת הפקודה, בשינויים המחויבים, שעיקרם על פי משרד התמ"ת הוא חיוב ברישיון לכל מי שמתקין מעלית או נותן שירות למעלית, התנאים למתן הרישיון, והתנאים ברישיון, האיסור להפעיל מעלית אלא אם בעל המעלית התקשר בחוזה עם חברת השירות או חברת התחזוקה ועוד. במסגרת התנאים לרישיון  הורחבו התנאים ,לרבות לעניין עמידת המעלית בדרישות לקבלת תו תקן לפי חוק התקנים. כמו כן הוספו במסגרת התיקון הנחיות לפיהן במקרים מסוימים חלה חובה על בעלי התפקידים השונים לעצור את פעולתה של המעלית, ומיהם בעלי התפקידים המוסמכים לכך.

ארגון יצרני המעליות המאוגד בהתאחדות התעשיינים התכנס לישיבה דחופה בנושא. לארגון הסתייגויות רבות מהנוסח המוצע אשר יועלו בפגישה דחופה שתתקיים עם אנשי הלשכה המשפטית שבמשרד התמ"ת וכן עם המפקח על העבודה במשרד.

להלן דוגמאות להסתייגויות:

1.      בצו הפיקוח האחריות ניתנה לבתי מגורים בלבד. כוונת המחוקק בצו הייתה להגן על לקוחות בתי מגורים בשנה הראשונה, כאשר הבניין בהתארגנות, לקבל אחריות ללא תמורה. בהצעת התיקון עוברים למתן אחריות אוטומטית לכל בעל מעלית, דהיינו, גם למוסדות ומשרדים. כל אלה אינם זקוקים להגנת חוק וחזקה עליהם כי יודעים לכלכל מעשיהם ואף לשאת במחיר האחריות.

 

2.      שינויים בתקופות אחריות ושירות:

 

·         אין חובת חתימת הסכם שרות בשנה הראשונה (בתוך 60 יום מבדיקת המעלית היום) כלומר בתום שנת האחריות והשרות שניתנו חינם הלקוח יכול לעזוב לחברה אחרת.

·         חובת מתן 12 חודשי שרות חינם לבתי מגורים (במקום 6 חודשים היום).

·         חובת מתן 12 חודשי שרות חינם למעליות שאינן למגורים (במקום 0 היום).

·         חובת מתן 12 חודשי אחריות למעליות שאינן למגורים (אין חובה כזו היום).

·         חובת מתן אחריות ושרות חינם ל-12 חודשים גם למעלונים.

הערות הארגון:

·         ממתן שרות חינם חצי שנה לבית מגורים משנים את שרות החינם למשך שנה לכל הלקוחות!!כאמור, כוונת הצו הייתה להגן על לקוחות בתי המגורים ולאפשר להם להתארגן, להקים נציגות ולהתחיל לטפל במעלית בעצמם.

 

·         לטענת ארגון יצרני המעליות, בנוסף להשלכות הכספיות של השינויים האלה והעיוות של כוונת צו הפיקוח הארכת תקופת השרות גורמת נזק למעלית ולמשתמשים:

מעלית היא חלק מהרכוש המשותף, כל עוד הדיירים לא לוקחים אחריות על המעלית ושומרים עליה, המעלית היא הפקר וכולם חושבים שהיא באחריות קבלן הבניין וחברת המעליות. לא שומרים, הורסים, לא מנקים, מזניחים וכו'.

תחילת תשלום בגין השרות גורמת לדיירים "בעלי המעלית" לקחת עליה אחריות ולשמור עליה. הוויכוח בעת שגובש הצו היה אם לעשות זאת אחרי 3 חודשים או אחרי 6 חודשים ואילו עכשיו במחי יד הכוונה לשנות ל-12 חודש!

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל עו"ד אייל פרובלר, מנהל תחום התקינה, טל. 03-5198835

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share