תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מעלית), התשע"ד – 2014

12/02/2015

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מעלית), התשע"ד – 2014

במסגרת מדיניות הממשלה לפעול לניתוק זיקה של חקיקה מהכרזה על מצב חירום, מוצע להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984 בכל הנוגע לאחריות ושירות לאחר התקנה, למעשה הרציונאל הוא שתקנות אלו ישלימו את התיקון לפקודת הבטיחות בעבודה בעקבות ניתוק הזיקה האמורה.

פורום חברות המעליות העלה את הבעייתיות שבהכלת תקנות הגנת הצרכן על תחום המעליות בנוסחם המוכר, בשל ייחודיותה של המוצר , מעלית, לעומת מוצרי החשמל הרגילים, מוצרים לבנים, אשר מוזכרים בתקנות. בנוסף, כיום ההוראות הצרכניות בתחום המעליות מפוזרות בכמה חוקים ותקנות ולא רק בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים.  

בפגישה שהתקיימה בין נציגי פורום חברות המעליות בהתאחדות התעשיינים לבין אנשי הרשות לסחר הוגן, בראשותה של עו"ד תמר פינקוס, סוכם כי אנו נציע נוסח חדש לתקנות אשר יכלול את כל ההוראות הצרכניות הנהוגות כיום בענף, הנוסח המוצע יהווה בסיס לדיון על ניסוח התקנות.

לפרטים נוספים: אסף יצחקי טל.  03-5198750 asaf@industry.org.il   

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share