פורום חברות המעליות באיגוד המתכת פועל מול משרד הכלכלה בנושא תיקון פקודת הבטיחות בעבודה

12/02/2015

פקודת הבטיחות בעבודה (מעליות) עוסקת בנושאי בטיחות המעלית, כגון: משטר רישוי לחברות מעליות, שירות, טיפול מונע והסדרת היחסים בין חברות המעליות, חברות השירות והלקוח.

לפני כשנה פרסם משרד הכלכלה טיוטא ראשונה לתיקון חוק פקודת הבטיחות בעבודה (תיקון- מעליות)  התשע"ד 2014.

מטרת התיקון המוצע, להחליף את ההסדר הקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד-1984 ולקבוע הסדר חקיקה חלופי, המנותק מההכרזה על מצב חירום, במסגרת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התשמ"ד-1970 (להלן- "הפקודה").

בשנה האחרונה עבדנו מול מנהל הבטיחות והבריאות במשרד הכלכלה והחלפנו מספר טיוטות בנושא, כעת אנו נמצאים בסופו של התהליך לפרסום תיקון הפקודה ע"י משרד הכלכלה.

לפרטים נוספים: אסף יצחקי טל.  03-5198750 asaf@industry.org.il   

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share