פורום חברות המעליות באיגוד המתכת פועל מול משרד הכלכלה בנושא תיקון פקודת הבטיחות בעבודה

12/02/2015

פקודת הבטיחות בעבודה (מעליות) עוסקת בנושאי בטיחות המעלית, כגון: משטר רישוי לחברות מעליות, שירות, טיפול מונע והסדרת היחסים בין חברות המעליות, חברות השירות והלקוח.

לפני כשנה פרסם משרד הכלכלה טיוטא ראשונה לתיקון חוק פקודת הבטיחות בעבודה (תיקון- מעליות)  התשע"ד 2014.

מטרת התיקון המוצע, להחליף את ההסדר הקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד-1984 ולקבוע הסדר חקיקה חלופי, המנותק מההכרזה על מצב חירום, במסגרת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התשמ"ד-1970 (להלן- "הפקודה").

בשנה האחרונה עבדנו מול מנהל הבטיחות והבריאות במשרד הכלכלה והחלפנו מספר טיוטות בנושא, כעת אנו נמצאים בסופו של התהליך לפרסום תיקון הפקודה ע"י משרד הכלכלה.

לפרטים נוספים: אסף יצחקי טל.  03-5198750 asaf@industry.org.il   

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share