תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים), התשע"ד- 2014

12/02/2015

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים), התשע"ד- 2014

בתאריך 1.1.15 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן בנושא מחממי מים. תקנות אלה מחליפות את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחממי מים סולאריים וחשמליים חד דירתיים), תשמ"ד – 1983, בכל הקשור לאחריות ושירות לאחר מכירה של מחממי מים סולאריים וחשמליים.

במסגרת הדיונים על התקנות בוועדת הכלכלה, ארגון איסו"ל (ארגון יצרני אנרגיה סולארית), קיבל על עצמו לעמוד בהוראות הצרכניות החדשות העולות מהתקנות, ובחלק מהנושאים הצליח להביא הישגים למען היצרנים.

עיקרי השינויים המובאים בתקנות החדשות הם: תקופת אחריות למחמם מים היא ארבע שנים; לגוף החימום, תרמוסטט, לרבות דיפרנציאלי, משאבה במערכת סולרית, ברז ערבול וסתימת אבן - שנה; ( אחריות יצרן מחמם המים כוללת גם אחריות להתקנתו; ואולם דרש היצרן כתנאי להפעלת מחמם המים כי ההתקנה תתבצע על ידו או על ידי מי מטעמו, תחול האחריות להתקנה בתנאי שהצרכן ביצע את ההתקנה על ידי היצרן או מתקין מטעמו; היצרן יציין דרישה זו במפורש בתעודת האחריות ויפרט בה את רשימת המתקינים מטעמו; אם היצרן מוכר את מחמם המים, יפנה את הצרכן בעת המכירה לדרישה זו; בוצעה התקנה על ידי מתקין שאינו מטעמו של היצרן, תחול האחריות להתקנה על המתקין אשר יגלה לצרכן קודם להתקנה כי אחריות היצרן להתקנה לא חלה וייתן לו תעודת אחריות המפרטת את חיוביו לתיקון כל קלקול שנובע מההתקנה, לתקופה של 3 שנים.

לתקנות לחץ כאן

 

לפרטים נוספים אסף יצחקי טל.  03-5198750 asaf@industry.org.il   

 

תקנות הגנת הצרכן (מחמם מים)  תקנות הגנת הצרכן (מחמם מים)
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share