הוועדה המקצועית ללוחות חשמל אישרה לאחרונה את הקריטריונים לקבלת היתר לסימון בתו תקן עד 250 אמפר.

18/02/2015

הוועדה המקצועית ללוחות חשמל אישרה לאחרונה את הקריטריונים לקבלת היתר לסימון בתו תקן עד 250 אמפר.

 

מכון התקנים החל לאשר ליצרני לוחות חשמל לסמן את לוחות החשמל שלהם בתו תקן החל משנת 2010 .

 

כידוע, בשלב הראשון אישר מכון התקנים את הסיסטמים של יצרני המקור  ולאחר מכן אישר ליצרני המרכיב לסמן בתו תקן את לוחות החשמל שייצרו במפעלים.

 

בארץ יש סיסטמים של 12 יצרני מקור, בינ"ל ומקומיים זה לצד זה. עד לאחרונה, לחלק מיצרני המקור לא היה פתרון עבור יצרני מרכיב אשר ביקשו לייצר תחת הסיסטם שלהם, לוחות עד 250 אמפר.

 

נתח השוק בישראל של לוחות חשמל עד 250 אמפר, מהווה כ- 40% מכלל השוק של המתח הנמוך, כך שאין כמעט יצרן לוחות מרכיב העוסק במתח נמוך (מבין כ-100 יצרנים בארץ) שאיננו עוסק בייצור לוחות חשמל עד 250 אמפר.

 

לאחר כשנה של דיונים במכון התקנים, אישרה לאחרונה הועדה המקצועית ללוחות חשמל במכון התקנים, נייר קריטריונים המנחה את המעבדה לחשמל כיצד לאשר יצרנים לסמן לוחות חשמל בתו תקן עד 250 אמפר .

מעתה יוכל המכון לאשר יצרני לסמן את לוחות החשמל שלכם בתו תקן עד 250 אמפר.

 

מצורף נייר הקריטריונים.

 

כללים לתו תקן ללוחות עד 250 אמפר ולוחות פיקוד - אושר בועדה המקצועית 19.10.2014  כללים לתו תקן ללוחות עד 250 אמפר ולוחות פיקוד - אושר בועדה המקצועית 19.10.2014
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share