אושר מסמך המדיניות לתכנית אב ארצית ארוכת טווח למשק המים

3/02/2013

 

מסמך המדיניות לתכנית אב ארצית ארוכת טווח למשק המים מהדורה 3 אושר במסגרת החלטת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בישיבתה מס'  68 מתאריך 4.7.2011 .

 

  מצ"ב מכתבו של מר מו פרוביזור, מנהל אגף תכנון, רשות המים, ומסמך המדיניות.

 

מכתבו של מו פרוביזור  מכתבו של מו פרוביזור
מסמך המדיניות - תוכניות אב  מסמך המדיניות - תוכניות אב
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share