תקינה ומכון התקנים

5/01/2009

 

המערכת השלטונית

 

טיפוח קשרי עבודה עם הממונה על התקינה במשרד התמ"ת ורגולאטורים נוספים המסייעים בפיתרון בעיות

פרטניות של מפעלים מול גורמים אלה.

 

מערכת תו-תקן

 

• ייצוג האינטרסים של המפעלים בנושאים הקשורים במערכת תו-תקן, באמצעות נציגי ההתאחדות המשולבים

  בוועדות ובגופים הציבוריים המפקחים על המערכת.

• עמידה בקשר יום-יומי עם בעלי התפקידים במערכת תו התקן וחברי המוסדות הציבוריים לקידום פיתרון בעיות

  במסגרת מערכת תו התקן.

 

התעדת מערכות ניהול 

 

ייעוץ למפעלים והכוונתם בנושא התעדת מערכות ניהול עפ"י תקני ISO.

 

ועדות תקינה ותהליכי הכנת התקנים הישראליים

 

• מינוי נציגי מפעלים לוועדות התקינה (טכניות ומרכזיות) במכון התקנים והמלצה על נציגים לוועדות המומחים.

• ייעוץ והכוונת נציגי המפעלים בהליכים ובנהלים הקשורים להכנתם של תקנים ישראליים חדשים או לשינוי

   בתקנים קיימים.

• סיוע באישור נושאים לתקינה במסגרת קביעת תכניות העבודה של ועדות התקינה.

• הפצת ממוקדת של הצעות לתקנים חדשים, או לרוויזיה בתקנים הקיימים.

 

מעבדות 

 

• ייצוג התעשייה בעניין בדיקות ומבדקים של מעבדות מכון התקנים (למפעלים הנמצאים בפיקוח המכון)

  ובביצוע בדיקות הייבוא בהתאם לצווים המחייבים.

• ייצוג התעשייה מול הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 

תקינה רשמית - ואכיפתה

 

• סיוע במהלכים הנדרשים להכרזה או להסרת רשמיות מתקנים.

• טיפול בנושאים הקשורים באכיפת התקנים הרשמיים, או תקנים מחייבים אחרים, עפ"י תקנות וצווים שונים.

• הפצת הודעות הממונה על התקינה בדבר שינויים צפויים בתקינה הרשמית.

 

תקינה בינלאומית

 

• המלצה על נציגי מדינת ישראל בוועדות תקינה בינלאומיות.

• העברת מידע, ותיאום בין המפעלים המקומיים, בנוגע להליכי תקינה בינלאומית.

• הפצת מידע בדבר שינויים צפויים בחקיקה טכנית במדינות WTO.

 

להסתייעות באחד או יותר מהשירותים שלהלן ו/או לקבלת פרטים נוספים,

נא לפנות למרכז התקינה בהתאחדות:

טל, 03-5198835, פקס, 03-5103152,

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share