שיפור הסביבה העיסקית

5/01/2009

שיפור הסביבה העסקית   קידום עסקי, הכשרות, מימון ותשומות לתעשייה

 

פרויקט IMPROVE

 

• חדש וללא עלות לחברי ההתאחדות - שדרג את ביצועי המפעל בסיוע יועץ עסקי מטעם ההתאחדות!

• בניית סל כלים ניהוליים ואחרים אשר יסייעו לך בשיפור התוצאות העסקיות של המפעל.

• היועץ יעקוב אחר ביצוע התוכנית ויעמוד לרשות המפעל לאורך ביצועה.

• הכלים הניהוליים מסובסדים ב-50%-100% על ידי משרד התמ"ת והיועץ המלווה ללא עלות ובמימון

  התאחדות התעשיינים.

• בין הכלים המוצעים: חונכות ניהולית, ניצוץ, מו"פ, פרויקטים לעידוד היצוא, קרנות מימון, איכות סביבה

  והתייעלות אנרגטית, עבודה מול בנקים, רשויות מקומיות ועוד.

 

רישוי עסקים וכבאות אש – הפחתת עלויות

 

• בחינת דרישות נציבות הכבאות להתקנת ציוד בטיחות אש, וסיוע בהגשת ערעורים על דרישות אלה,

  בהתאם לסוג המבנה ושימושו.

• בדיקה והפחתה של אגרות ביקורת כבאות.

• מתן מידע על קריטריונים לקבלת רישיון עסק, בהתאם לנדרש ברשויות השונות, וליווי החברה עד

  לקבלת רישיון עסק.

 

 

 

פורום להעשרה בתחום הכספים

 

• מתן במה וכלים להעשרה ולשיפור הסביבה העסקית בתחום הכספים (מיסוי, פיננסים, חשבונאות,

  ופעילות שוק ההון), באמצעות חברות בפורום מנהלי כספים בתעשייה, המונה יותר מ-400 מנהלי

   כספים מהתעשייה.

• הצפה בעיות הקשורות לעולם הכספים, במסגרת הפורום וטיפול בהן.

• העברת מידע וקיום ימי עיון בנוגע לשינויים בחקיקה בתחום העסקי, הפיננסי והחשבונאי.

 

הוצאות מימון ואשראי

 

• איתור מקורות מימון נוספים.

• שחרור שעבוד ביטחונות והישארות במסגרת האשראי הקיים.

• שיפור עלות מסגרת האשראי הכוללת וריבית הזכות על פיקדונות.

• ייעול תיק האובליגו (התחייבויות) הבנקאי של המפעל התעשייתי.

הפניה ליועץ חיצוני בהתאם לצורך - התשלום עבור השירות הינו על בסיס הצלחה בלבד.

 

מיסוי כללי ועירוני - הפחתת עלויות

 

• סיוע בפתרון סוגיות מיסוי שבהן נתקלים המפעלים מול רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ, מכס ומס קנייה).

• סיוע בהקטנת נטל המיסוי העירוני (ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות ביוב, אגרות מקומיות אחרות ועוד),

  על ידי בדיקת סוגי הנכסים שבבעלות המפעל, מדידת שטחים ומתן סיוע בפנייה לרשויות המקומיות

  לצורך הפחתת התשלומים.

 

תשומות לתעשייה

 

אנרגיה בתעשייה

• מתן מידע עדכני בנוגע לתעריפים, לתקנות ולנהלים במשק האנרגיה (דלקים, חשמל, גז טבעי).

• עידוד מפעלים להשתתפות בתכניות שגובשו עם הרשות לחשמל, להקניית הנחה  בתעריפי החשמל

  (לדוגמא: תכנית לשימוש בגנראטורים פרטיים).

• בחינת תעריפי החשמל והפחתת עלויות השימוש בחשמל.

• עידוד מפעלים להשתתפות בתוכניות של משרד התשתיות למתן תמיכות בפרויקטים לחיסכון באנרגיה.

טיפול פרטני בבעיות הקשורות באמינות ובאיכות אספקת החשמל למפעל, וייעוץ להפחתת עלויות החשמל

   במפעל.

 

 

תעריפי מים לתעשייה

• טיפול, מול רשות המים, להקצאת מים למפעל.

• מתן מידע על תעריפי המים לתעשייה.

 

 

מקרקעין לתעשייה

• סיוע בקבלת החלטות בבחירת אזור התעשייה.

• מתן מידע באשר לזמינות קרקע לתעשייה ומבני התעשייה הפנויים.

• מתן מידע על חוקי העזר העירוניים הכוללים את אגרות הבנייה והפיתוח בכל הרשויות המקומיות.

• ייצוג מפעלי תעשייה ובו ועדות תכנון מקומיות ואזוריות.

 

האקדמיה לניהול בתעשייה

• עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות לבעלי התפקידים בהנהלות מפעלי התעשייה לצורך

  העשרה וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן.

 

• ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית גופים מקצועיים מהמובילים במשק, ומותאמות במיוחד

  לקהל היעד בתחום התעשייה.

 

• דוגמאות: ימי עיון - החוק לעידוד השקעות הון, חדשנות ומו"פ, הכנת תקציב שנתי,

                               טיפול במיסוי עירוני ועוד.

                 קורסים - ניהול מפעלי תעשייה, דירקטורים בתעשייה, ניהול חשיפות מט"ח ועוד.

                 סדנאות - ניהול סיכונים, שיווק באינטרנט ועוד.

להסתייעות באחד או יותר מהשירותים שלהלן ו/או לקבלת פרטים נוספים,

נא לפנות לאגף כלכלה / המחלקה לכלכלת עסקים:

טל. 03-5198805-7, פקס. 03-5198786,

 

 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share