איכות הסביבה

5/01/2009

סיוע פרטני

 

• סיוע למפעל הבודד בהתמודדות עם דרישות הרשויות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, 

  כולל תנאים לרישיון עסק.

• אספקת מידע מקצועי, כולל תקנים, תקנות, חוקים והצעות-חוק.

 

שפכי תעשייה

 

• דיונים שוטפים עם המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיות המפעלים.

• פעילות להקלה בתקני שפכים.

• השתתפות בוועדות משותפות להתאחדות, מכון האנרגיה והסביבה, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

 

חומרים מסוכנים

 

• הסדרת הקלות בנוהלי הוצאת היתרי-רעלים למפעלים ובשינוע חומרים מסוכנים.

• סיוע בנושא בטיחות כימית, גיליונות בטיחות ותקנים לסימון ואריזה של חומרים מסוכנים.

• עבודה מול המשרד להגנת הסביבה לבדיקת עמידות מתקנים מפני רעידות אדמה.

  בוועדה מוצגים פיילוטים של מפעלים להערכת סיכונים במפעלים.

• השתתפות בצוותים של המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, לקביעת נהלי טיפול בחומרים מסוכנים

   ואירועי חומרים מסוכנים.

 

זיהום אוויר

 

• ייעוץ למפעלים עפ"י כללי האמנה בין התעשייה לבין המשרד להגנת הסביבה בדבר עמידת המפעלים

  בתקני פליטה, תוך הקלות ופריסת דרישות בלוח זמנים סביר, כולל הפעלה של ועדת יישום משותפת.

• הנחיה והדרכת מפעלים בדבר השלכות חוק אוויר נקי על המפעל.

• מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי לחברות.

 

זיהום קרקע

• גיבוש דרישות סבירות בנושא בדיקות קרקע.

• בחינת התקנים הקיימים בעולם בנושא קרקע מזוהמת בדלקים ובמזהמים  אחרים.

 

זיהום ים

 

• סיוע בהשגת הקלות בקבלת היתרי הזרמה לים.

• גיבוש דרישות סבירות בנושא ניטור הסביבה הימית.

• עבודה מול המשרד להגנת הסביבה לקביעת היטל סביר על היתר הזרימה לים.

 

פסולת מוצקה ופסולת רעילה

 

• סיוע ביישום חוק הפיקדון על מכלי משקה.

• גיבוש פתרונות חלופיים לטיפול בפסולת רעילה.

 

 

איכות הסביבה  ייעוץ וליווי שוטף בנושאים סביבתיים

ניהול סביבתי  

 

• הפעלת הפורום לניהול סביבתי.

• עיבוד תוכניות וולונטריות ופיתוח בר-קיימא.

• קידום של מתן תמריצים למפעלים המוסמכים לתקן ISO14000.

 

חקיקה סביבתית מקומית ובינלאומית

 

• מעקב צמוד אחר חקיקה פרטית וממשלתית בתחום הסביבתי.

• מעקב אחר רגולציה בינלאומית והשלכותיה על החקיקה המקומית.

           

ResponsibleCare

 

• הפעלת התוכנית הוולונטרית של התעשייה הכימית העולמית בנושאי איכות הסביבה והבטיחות הכימית.

• עידוד הקשר בין התעשייה הכימית לבין הקהילה.

 

המרכז לייצור נקי

 

• הפעלת המרכז לייצור נקי, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

• סיוע למפעלים באימוץ גישת הייצור הנקי, תוך הפחתה במקור של פסולת ופליטות לסביבה והפקת תועלת

  כלכלית מפעילות זו.

 

להסתייעות באחד או יותר מהשירותים שלהלן ו/או לקבלת פרטים נוספים,

נא לפנות לאיגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה:

טל, 03-5198858, פקס, 03-5198783,

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share