כוח אדם מקצועי ויחסי עבודה

5/01/2009

כוח אדם מקצועי ויחסי עבודה ייעוץ משפטי והכשרת כוח אדם

 

 

     דיני עבודה ויחסי עבודה:

      • ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע לחוקי העבודה וליחסי עבודה – הן במישור הקיבוצי

        והן במישור הפרטני, כשהמדובר בהסכמים הקיבוציים ובחוזים אישיים.

      • טיפול וייעוץ בקשר לבעיות שוטפות בנושא זכויות וחובות עובדים ומעבידים.

      • מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת ובוועדותיה.

      • טיפול במימוש חוקים, תקנות וצווים, מול גורמים ממשלתיים.

 

     בתי הדין לעבודה:

      • ייצוג העמדות העקרוניות של המעסיקים הנוגעות להסכמים קיבוציים ולפרשנותם.

      • הגשת עתירות לבית הדין הארצי לעבודה ובקשות לצווי מניעה בעת שביתות או השבתות כלליות.

      • המלצות למינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה.

 

     טיפול וליווי משפטי של  סכסוכי עבודה ומו"מ מפעלי:

      • ליווי צמוד של המפעל בעת סכסוך עבודה או איום בסכסוך עבודה, כולל ייעוץ משפטי וטיפול מול

        הגורמים שיש להם נגיעה בסכסוך (כגון: ההסתדרות ושלוחותיה, הממונה הראשי והאזורי על יחסי

        העבודה במשרד התמ"ת).

      • סיוע בתחומי תקשורת והסברה.

      • ייעוץ בפנייה לבית הדין לעבודה – הן ייעוץ טקטי והן סיוע בכתיבת מסמכים משפטיים.

    

     ייצוג הנהלות ב"ועדת מעקב" ובוועדות פריטטיות (בנושאי שכר ויחסי עבודה):

     ייצוג המפעלים ב"ועדת מעקב", בוועדות פריטטיות ובבוררויות, כדי לפתור חילוקי-דעות במהלך

     תוקפם של הסכמים קיבוציים או במהלך מו"מ על הסכם מפעלי או חוזים אישיים.

 

     עדכון וייעוץ בחקיקת עבודה והסכמי עבודה:

      • הפצת חומר בנושא חוקי עבודה חדשים או תיקונים לחוקים קיימים. עדכון בנושא הסכמים קיבוציים

        כלליים שההתאחדות צד להם.

      • ייעוץ והסברים בכתב או בע"פ לגבי חוקים והסכמי עבודה ופנסיה שנחתמים.

 

 

גישור-פישור במפעלים:

 

• גישור במחלוקות בין חברי ההתאחדות לבין עצמם ובינם, לבין גורמים חיצוניים.

• הטמעת תהליכי גישור-פישור במפעלים.

• עריכת כנסים מקצועיים בנושאי משפט עבודה, לרבות במפעלים ובסניפי ההתאחדות.

 

כוח-אדם והכשרה מקצועית לתעשייה

התאמת קורסים להכשרות לפי צורכי המפעלים, הכשרה והשמת עובדים ממגזרים ייחודיים.

   

    תוכניות סיוע ממשלתיות להכשרת עובדים:

     • סיוע בהכנה ובפיתוח תוכניות הכשרה פנים– מפעליות.

     • טיפול בהגשת תוכניות, כאמור, למשרדי הממשלה הרלוונטיים, המזכות בקבלת סיוע ממשלתי.

     • סיוע באיתור עובדים מקומיים ובהפנייתם למפעלי תעשייה (מותאם לדרישותיהם הייחודיות של המפעלים),

       ע"י הפעלת גורמים ממשלתיים וארגונים העוסקים בנושא, וע"י קיום פרויקטים מיוחדים לאוכלוסיות

       פרטניות (כגון עולי אתיופיה, מדענים-עולים, חיילים משתחררים וכו').

     • השמת עולים – פרויקט להשמת מדענים עולים בתעשייה – בשיתוף המשרד לקליטת עלייה. 

 

    כוח-אדם למפעלים – איתור צרכים ומתן פתרונות

     • איתור ומיפוי צרכים של מפעלים בכוח אדם.

     • הכוונת עולים חדשים ומדענים - עולים חדשים לעבודה בתעשייה.

     • קיום ירידי תעסוקה, עפ"י הצורך, באזורי הארץ השונים.

     • סיוע בחיפוש עובדים מהארץ ומהעולם.

 

    הפעלת מאגר ממוחשב לדורשי-עבודה בכל המשרות והמקצועות:

     גיוס ואיתור עובדים למפעלים חברי ההתאחדות, ע"י חברת MSN jobs , שירות לחברי ההתאחדות בגיוס

     עובדים בתחומי העבודה השונים.

   

          דורשי-עבודה  - משרות בכירות:

     העברת מידע על דורשי עבודה, בעיקר בתפקידי ניהול ובתפקידים מקצועיים בכירים, למפעלים

     החברים בהתאחדות.

   

    סיוע בקבלת היתרים לעבודה בשבת:

     ייעוץ למפעלים לגבי אופן הגשת הבקשות ויצירת קשר עם  משרד העבודה והרווחה.

 

    סיוע בקבלת אישורים לעובדים מיו"ש ומעזה:

     טיפול בבקשות מפעלים למכסות עובדים מהשטחים וחלוקתם עפ"י סיכום עם שירות התעסוקה.

 

    סיוע בקבלת אישורים להעסקת עובדים זרים:

     • סיוע למפעלים בהכנת בקשות למכסות עובדים זרים.

     • ייצוג המפעלים בפני ועדות הממשלה הרלוונטיות.

     • טיפול בבעיות המתעוררות כתוצאה מאי– חידוש היתרים או כתוצאה מצורך חיוני בהיתרים חדשים.

 

    השמת פורשי צה"ל לעבודה בתעשייה:

     השמת פורשי צה"ל – קצינים ונגדים בכל הדרגות – לתפקידי טכניים ולתפקידי ארגון וניהול בתעשייה.

 

    טיפול בוולת"מ לעובדים חיוניים:

     סיוע למפעלים בהכנת בקשות לשחרור עובדים חיוניים משירות מילואים פעיל וייצוג המפעלים

     בוועדות הולת"ם.

 

כוח אדם ויחסי עבודה ייעוץ משפטי והכשרת כוח אדם

שכר – מידע וייעוץ:

• מידע וייעוץ למפעל בתחום המו"מ על  השכר, לרבות ייעוץ טרם חתימת הסכמי-עבודה או חוזה אישי במפעל.

• תחזיות באשר לתשלום תוספת יוקר ועדכון שכר מינימום.

• הפצת ממצאי סקר שכר שנערך בשיתוף גורם מקצועי חיצוני ובחסות ההתאחדות.

 

יועצים-מומחים בתחומי משאבי אנוש:

ייעוץ למפעלים בנושא חברות יועצים פרטיות בתחומים ספציפיים, בכלל זה: ארגון ומינהל, הנדסת תעשייה  וניהול, שינוע וכו'.

 

ביטחון סוציאלי ורווחה

 

ביטוח לאומי – טיפול בנושאים שוטפים:

• טיפול בנושאים שוטפים הקשורים לביטוח הלאומי, בכלל זה, עלויות עבודה, בטיחות בעבודה,

  תקנות וצווים. 

• מסירת מידע למפעלים בשאלות פרטניות הנוגעות לביטוח לאומי, הסדרי תשלום, הסדרי גבייה ומדיניות המוסד.

 

פנסיה – ייעוץ:

• ייעוץ בכל הנוגע לביצוע ההסכמים  בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה, כולל קשר שוטף עם

  קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות.

• טיפול בעדכונים ובתיקונים להסכם הפנסיה.

• עדכון המפעלים בהתפתחויות בנושא הפנסיה.

• טיפול פרטני בבעיות המתעוררות בין המעסיק ובין קרן הפנסיה.

• ימי עיון וכנסים בנושא הביטוח הפנסיוני, לרבות ביטוחי מנהלים.

 

 

בטיחות וגהות:

• ייעוץ, הכוונה וסיוע בתחומי הגהות, הבטיחות והרפואה התעסוקתית.

• קידום פרויקטים בתחום הבטיחות והגהות במפעלים.

• ארגון סדנאות והשתלמויות בנושא בטיחות / חידושים / דיני בטיחות.

• הפצת חומר מקצועי למעסיקים, לרבות חומר ייחודי ניהולי הנוגע לאחריות ההנהלות.

 

להסתייעות באחד או יותר מהשירותים שלהלן ו/או לקבלת פרטים נוספים,

נא לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש:

טל, 03-5198820, פקס, 03-5198782,

ייעוץ משפטי - עבודה

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share