התעשייה הישראלית - תמונות מצב, מגמות ותחזיות 2010-2011

30/01/2011

שנת 2010 הייתה שנת התאוששות התעשייה מהמשבר הגלובלי. צמיחת התעשייה בשנה החולפת הובלה על ידי הכימיה והכרייה, שרשמו גידול חד בפעילותם. עם זאת, כבר באמצע 2010 נבלמה הצמיחה המהירה, על רקע ההאטה בביקושים העולמיים והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות כתוצאה מהתיסוף החד בשערו של השקל. על רקע הצפי להאטה בשוקי היעד העיקריים של היצוא הישראלי והמשך השחיקה בכושר התחרות של התעשייה הישראלית, אנו מעריכים כי בשנת 2011 תחול האטה ניכרת בקצב צמיחת התעשייה.  המחלקה למחקר כלכלי באגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים סקרה את תמונת המצב, מגמות ותחזיות של התעשייה בשנים 2010-2011.

רצ"ב תמונת מצב, מגמות ותחזיות של התעשייה הישראלית 2010-2011:

 

תמונת מצב, מגמות ותחזיות 2010-2011  תמונת מצב, מגמות ותחזיות 2010-2011
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share