הפינה המשפטית - פיטורי עובד בזמן מחלה

10/03/2009

איגרת מידע – פיטורי עובד בתקופת מחלה

·         ככלל, מעביד אינו רשאי לפטר עובד בגלל מחלתו, או מסיבה הקשורה במגבלה רפואית שלו (אלא במקרים חריגים, שבהם המגבלה אינה מאפשרת את המשך העסקתו).  מלבד במצב עניינים מיוחד כאמור, פיטורי עובד, עקב מצבו הרפואי הם פיטורים שלא כדין.

·         לעומת זאת, העובדה שהעובד נמצא בתקופת מחלה אינה שוללת מהמעביד את הזכות לפטרו מעבודתו, כל עוד הפיטורים נובעים מסיבה עניינית ונעשים בתום-לב.

·         עובד שהיה חולה בעת שפוטר או שחלה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, מועד סיום יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו יידחה עד לאחר שינצל את כל ימי המחלה שצבר על פי חוק דמי מחלה (יום וחצי לכל חודש עבודה ועד 90 ימי מחלה בסך הכל).

·         האם עובד, שהיה זכאי, בהתאם לנוהג במקום עבודתו, לצבירה של כל ימי המחלה הבלתי מנוצלים, ללא הגבלה של 90 ימים כאמור בחוק, וצבר 450 ימים, זכאי לנצל את כולם, לפני שיחסי העבודה עם מעסיקו יגיעו לסיומם? בית הדין הארצי, בפסק דין שניתן לפני ימים אחדים, השיב על שאלה זו בשלילה. הנימוק לכך היה שבאותו מקרה, העובד פוטר בתום לב וכדין, עקב תכנית הבראה. הוא חלה רק לאחר שנמסרה לו הודעת הפיטורים. ממילא, הוא לא פוטר בגלל המחלה. 

·         לכן, במקרים שבהם יוכח שהעובד פוטר שלא כדין, המעסיק יחויב לשלם לו עבור מלוא ימי המחלה שצבר, לרבות אלה שצבר מכוח הסכם העבודה או הנוהג, לפני שיחסי העבודה יגיעו לסיומם ולפני שקרן הפנסיה תחויב להתחיל בתשלומי פנסיית נכות לעובד.

 

 

 

בברכה,

הולין ושות', עורכי-דין

פיטורי עובד בזמן מחלה  פיטורי עובד בזמן מחלה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share