התאחדות התעשיינים בישראל גם חזק לתעשיין

בחזית הכלכלה הישראלית התאחדות התעשיינים הוא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל!
30/12/2008

התאחדות התעשיינים בישראל

גב חזק לתעשיין

 

בחזית הכלכלה הישראלית

התאחדות התעשייניםהיא הארגון היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל!

§בארגון חברים, באופן ישיר ועקיף, כ-2000 מפעלים מהתעשייה הפרטית, הציבורית, הקיבוצית והממשלתית.

§תפוקת חברי ההתאחדות מהווה קרוב ל-90% מכלל פעילותה של התעשייה הישראלית.

§כגוף אחד מייצגים חברי התאחדות התעשיינים את הכוח הכלכלי המוביל במשק.

 

§כארגון היציג הבלעדי של כוח זה, מהווה התאחדות התעשיינים שותפה מלאה לקברניטי המשק בקבלת החלטות ברמת המדיניות המאקרו-כלכלית.

 

§התאחדות התעשייניםמשמשת גשר למערכות כלכליות כלל-עולמיות.

 

§התאחדות התעשייניםהיא ארגון המעסיקים הגדול במדינה. מתוקף מעמדה היא מייצגת את המעסיקים בכל הקשור להסכמי עבודה אל מול ההסתדרות והממשלה, בפרט - ומובילה את מערכת יחסי העבודה במגזרים המאורגנים במשק, בכלל.

 

§נשיא התאחדות התעשיינים משמש גם כיו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בישראל – גוף בו מיוצגים 15 הארגונים הכלכליים הגדולים במדינה.

 

 

כוח מוביל במשק ובתעשייה

מאז היווסדה לפני 87 שנים, מהווה התאחדות התעשיינים כוח מוביל ומרכזי במשק הישראלי בכלל ובתעשייה בפרט. בתור שכזו, מכירה התאחדות התעשיינים במחויבותה הממלכתית לקידום יעדים לאומיים, כאשר העיקריים שבהם - ביטחון כלכלי ועצמאות כלכלית.

בהיותה אחד משלושת הגורמים המרכזיים המעצבים את כלכלת המדינה, ממשלה – התאחדות (מעסיקים) – הסתדרות (עובדים), פועלת התאחדות התעשיינים באופן נמרץ על מנת לאזן בין אחריותה למשק ולחברה בישראל לבין מחויבותה לייצג את האינטרסים של חבריה.

הגישה הממלכתית שזורה כשתי וערב ביעדיה המוגדרים של התאחדות התעשיינים:

§קידום האינטרסים של התעשייה באמצעות ביסוס מעמדה של ההתאחדות כארגון מוביל, משפיע ומייצג של התעשייה בקרב קובעי המדיניות ובקרב חבריה.

§פיתוח ההתאחדות כגוף רלוונטי, יוזם ואיכותי, המשרת את כל חבריו ברמת המאקרו והמיקרו.

§שיפור וקידום תדמית התעשייה בקרב הציבור.

§ההתאחדות מהווה גורם מרכזי בעיצוב מדיניות סחר החוץ, בפיתוח תשתיות לעידוד הייצוא ובפיתוח מערכת הקשרים הבינלאומיים. הארגון אף משמש גשר למערכות כלכליות כלל-עולמיות, תוך דאגה מתמדת לתעשייה וסיוע לייצואנים הישראלים במימוש הכלים העומדים לרשותם להרחבת הייצוא.

§כן פועלת התאחדות התעשיינים לעידוד השקעות מקומיות וזרות בתעשייה ובמשק - ולצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בין המרכז לפריפריה.

 

גב חזק לתעשיין - בזירה הלאומית ובזירה הבינלאומית

• עיצוב המדיניות הכלכלית • יצירת התנאים הנחוצים לפיתוח התעשייה • עיצוב מדיניות סחר החוץ ופיתוח תשתיות לעידוד הייצוא • פיתוח מערכת הקשרים הבינלאומיים של התעשייה • סיוע לייצואנים במימוש הכלים העומדים לרשותם להרחבת הייצוא • עידוד השקעות • חקיקה פיננסית ופיסקלית • קידום נושאים וחקיקה בתחום איכות סביבה • קידום נושאים בתחום המוניציפאלי • גיבוש מדיניות אנרגיה, חשמל ומים • קידום ועדכון טכנולוגי של כוח-אדם לתעשייה • קליטת עולים לעבודה בתעשייה • קידום החדשנות הטכנולוגית • חקיקה בתחום יחסי העבודה, פנסיה ותנאים סוציאליים • קידום חקיקה לעידוד הכשרה והסבה מקצועית • קידום חקיקה לקליטת עובדים בתעשייה.

 

גב חזק לתעשיין - בהתמודדות היומיומית של המפעל

• ארנונה ומיסוי עירוני • אשראי • מכס • ביטוח לאומי ומבטחים • מס קניה • ביטוח סיכוני סחר חוץ • ביטוח רכוש קבוע בתעשייה • רכש ממשלתי וציבורי • ולת”מ • אנרגיה • מים לתעשייה • כלים ותכניות למחקר ופיתוח • מידע סטטיסטי וניתוחים כלכליים • מידע בינלאומי והסכמי סחר • מאגרי מידע משותפים • יחסי עבודה • יחסי ציבור • ניהול הנדסה ושינוע • גיוס עובדים וכוח אדם • פריון וייעול • קרנות למו”פ • עידוד השיווק לחו”ל • הטמעת שיטות ניהול לעסקים קטנים • סיוע להכשרה מקצועית • תובלה ימית ואווירית • איכות הסביבה • בטיחות וגהות • בריאות תעסוקתית • חונכות עסקית לעסקים קטנים • שירותים לחברות הזנק (סטארט-אפ) • חממות טכנולוגיות • רווחת עובדים • שת”פ תעשייתי בחו”ל • תקינה ואיכות • מפעלים מאושרים

 

ארגון המעסיקים הגדול במדינה

• שותפה מלאה לקברניטי המשק בקבלת החלטות ברמת המדיניות המאקרו-כלכלית • מייצגת את המעסיקים בכל הקשור להסכמי עבודה מול ההסתדרות והממשלה • מובילה את מערכת יחסי העבודה המאורגנים במשק • מטפחת את דור העתיד לתעשייה • מעניקה עוצמה לכחול-לבן • מקשרת בין התעשייה לקהילה • פועלת לשמירה על איכות סביבת התעשייה

 

עוצמה ל”כחול-לבן”

באמצעות מטה “מיוצר בישראל”, פועלת ההתאחדות לקידום מעמדם ולחיזוק כוחם של מוצרי “כחול-לבן” בארץ ובעולם, הן באמצעים של חקיקה והן בייזום פעילות תקשורתית/חינוכית שמטרתה בניית תדמית ומיצוב גבוהים ל”כחול לבן”.

מטה “מיוצר בישראל” יוזם ומבצע מסעות הסברה, פרסום ויחסי-ציבור הבונים את מוצרי “כחול-לבן” כמותג חזק, בעל אטרקטיביות גבוהה בארץ ובשוק העולמי. המסרים של איכות, חדשנות וכוח תחרותי חוצים את כל ענפי התעשייה: ממוצרי הצריכה הביתיים, דרך הטכנולוגיה המתקדמת ועד למוצרי "BusinessToBusiness”. דגש מיוחד מושם על פניה לצעירים ונוער. המטה פועל גם כשדולה (Lobby) מול גורמים שיווקיים וציבוריים בארץ, במטרה לכונן אמנוֹת שיבטיחו את מעמדה של תוצרת “כחול-לבן” העומדת בסטנדרטים הבינלאומיים.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share