טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1318 חלק 1

29/03/2015

התייחסות להמלצות הממונה על התקינה להצעת הרוויזיה לת"י 1318 יין:


א. הצעות הרוויזיה לת"י 1318 הועברו לאישור הממונה על התקינה. על פי הצעות אלה, חובה לסמן את מספר האצווה, ואין חובה לסמן את שנת הבציר.

ב. הועדה המליצה לממונה על התקינה על :

1. תקופת מעבר של שנה, שבה יחול הן התקן הישן והן התקן החדש. מכיוון שבציר הענבים נעשה בתקופה מוגדרת בשנה ותהליך הייצור הוא ארוך, נדרשת תקופת התארגנות לייצור לפי התקן החדש.
2. שהתקן החדש לא יחול על יינות מענבים שנבצרו לפני כניסת התקן לתוקף.

הממונה על התקינה טוען שלא ניתן ליישם את המלצות הועדה מהסיבות הבאות:

א. לאחר סיום תקופת המעבר יהיה תקף אך ורק התקן החדש, אך ייתכן שיהיה יין שיוצר בתקופת המעבר, והתאים לתקן הישן ולא יתאים לתקן החדש.
לכן מוצע שבמקום תקופת מעבר תהיה תקופת התארגנות של שנה, כלומר עד שנה מיום פרסום התקן ברשומות, היין ייוצר לפי התקן הישן בלבד, ובתום השנה היין ייוצר לפי התקן החדש בלבד.

ב. לא ניתן לפרסם ברשומות על מה התקן אינו חל, ולכן מוצע להוסיף לחלות התקן את המשפט הבא:
"תקן זה אינו חל על יינות ששנת הבציר שלהם היא לפני מועד כניסתו לתוקף של תקן זה, ובתנאי ששנת הבציר מסומנת על גבי התווית.
על יינות אלה חלה מהדורתו הקודמת של התקן ממאי 1988, לרבות גיליון התיקון שלו מאוקטובר 1994."

רצ"ב הקובץ המעודכן בהתאם להמלצת הממונה על התקינה.
התיקונים מופיעים בגוף התקן באופן מודגש.
אם לא אקבל את התנגדותכם לשינויים שהוצעו עד לתאריך ה- 8/04/2015, השינויים יבוצעו והצעות הרוויזיה המתוקנות יישלחו לממונה על התקינה.

טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1318 חלק 1  טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1318 חלק 1
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share